Certificering

Door de DVIS afgegeven toelatingen

Veiligheidsvergunning voor de infrastructuurbeheerder
Infrabel

Veiligheidsvergunning
Veiligheidscertificaat deel A en/of B voor de spoorwegondernemingen Veiligheidscertificaat (A-B)
Toelatingen tot indienststelling van rijtuigen Onderhoud

 

Treinbestuurder

Praktische handleiding voor de aanvraag tot erkenning als opleidingscentrum voor treinbestuurders Opleidingscentrum
Praktische handleiding voor de aanvraag tot erkenning als examinator voor treinbestuurders Examinator
Praktische handleiding voor de aanvraag tot erkenning als centrum belast met de medische en/of bedrijfs-psychologische onderzoeken voor de treinbestuurders Centrum voor medische en/of bedrijfspsychologische onderzoeken
Praktische handleiding voor de aanvraag van een Europese vergunning van treinbestuurder Vergunning van treinbestuurder
Register met door de DVIS erkende opleidings- en examencentra
Register met de door de DVIS erkende examinatoren
Register met door de DVIS erkende centra voor medische en/of bedrijfspyschologische onderzoeken


Voor iedere vraag om bijkomende inlichtingen over de vergunning van treinbestuurder evenals voor de erkenning van een opleidingscentrum, een examinator of een centrum voor medische en/of bedrijfspsychologische onderzoeken, kan u zich wenden tot de DVIS op volgend e-mailadres: safety-personnel.certification@nsarail.fgov.be.