Wagens voor gevaarlijke goederen

Deze lijst stemt grotendeels overeen met bijlage E van de UIC-fiche 471-3 Inspections of dangerous goods consignments. Punten 3 en 4 van deze fiche werden geïntegreerd in hoofdstuk R.2.

De hoofdstukken R.11 tot R.14 werden toegevoegd.