Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) is de nationale instantie voor spoorveiligheid in België.

Zijn missie is om de spoorveiligheid in België te controleren en te promoten. Zijn opdrachten zijn vastgelegd in Europese regelgeving, in de Spoorcodex en in de koninklijke uitvoeringsbesluiten.

DVIS is onafhankelijk van de FOD Mobiliteit en Vervoer en van elke spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder. Hij is rapporteert rechtstreeks aan de bevoegde minister.

De directeur is de heer Peter Geens.