Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) treedt op als nationale veiligheidsinstantie voor België. De dienst DVIS is opgericht als gevolg van de omzetting van het tweede spoorwegpakket van de Europese Unie in het Belgisch recht, dat de veiligheid en de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem wil verhogen.

De nationale veiligheidsinstantie is voor haar organisatie, wettelijke structuur en besluitvorming onafhankelijk van spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder. Zij draagt bij aan de onwikkeling van het regelgevend kader en houdt toezicht op de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen.

Om haar onafhankelijkheid te kunnen garanderen, werd DVIS rechtstreeks onder het gezag van de bevoegde minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer, Denis Ducarme, geplaatst.

Nieuws

  • COVID-19 Maatregelen DVIS

In het kader van het COVID-19-coronavirus werken onze medewerkers van thuis uit. Professionals in de spoorsector, onze vaste partners en leveranciers kunnen hen rechtstreeks via e-mail, mobiele telefoon en skype bereiken.

Er zijn geen fysieke vergaderingen meer voorzien. Vergaderingen kunnen per skype of per Teams gehouden worden. Indien er in uitzonderlijke gevallen toch fysieke vergaderingen nodig zouden zijn, worden deze gehouden volgens de regels voorzien door de FOD MV en in ruimtes waar mensen zich minimaal op 1,5 meter afstand bevinden en die geventileerd kunnen worden. Onze controleurs zijn verplicht om desinfecterende alcohol en handschoenen te gebruiken en alle hygiënemaatregelen van de gecontroleerde bedrijven te volgen.

DVIS voorziet om de fysieke post twee keer per week te verwerken (dinsdag en vrijdag). We weten niet of we op deze manier kunnen doorgaan. Alle externe contacten van DVIS worden uitgenodigd:

De documenten die door DVIS worden verzonden, worden elektronisch ondertekend. Het kan langer duren voordat fysieke documenten worden geproduceerd en verzonden. Indien nodig kunnen PDF-documenten worden gebruikt als documenten met dezelfde waarde vóór de productie en/of verzending van de definitieve fysieke documenten. Voor specifieke afspraken, bijvoorbeeld in verband met licenties van treinbestuurders  volgt een afzonderlijk bericht naar de betrokkenen.

In deze zeer bijzondere situatie zal de tijd die nodig is om de dossiers te onderzoeken waarschijnlijk langer worden en zullen verschillende niet-essentiële acitiviteiten worden uitgesteld. Er zal echter alles aan worden gedaan om mogelijke vertragingen te minimaliseren.

DVIS zal alles in het werk stellen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen en haar teams blijven volledig gemobiliseerd.

 

Contact

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel: +32 2 277 39 11
Mail: info@nsarail.fgov.be

Directeur DVIS: Martine Serbruyns