Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) is de nationale instantie voor spoorveiligheid in België.

Zijn missie is om de spoorveiligheid in België te controleren en te promoten. Zijn opdrachten zijn vastgelegd in Europese regelgeving, in de Spoorcodex en in de koninklijke uitvoeringsbesluiten.

DVIS is onafhankelijk van de FOD Mobiliteit en Vervoer en van elke spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder. Hij is rapporteert rechtstreeks aan de bevoegde minister.

De directeur is mevrouw Martine Serbruyns.

  • Vierde spoorwegpakket van toepassing in België vanaf 31 oktober 2020

Ondanks het feit dat België de richtlijnen nog niet heeft omgezet, treedt het 4RP op 31 oktober 2020 in werking. Het zal vanaf die datum bovendien overal in Europa van toepassing zijn  voor de afgifte van unieke veiligheidscertificaten voor spoorwegondernemingen en vergunningen voor het in de handel brengen van voertuigen.

Deze twee soorten procedures worden immers geregeld door Europese verordeningen die rechtstreeks van toepassing zijn.

Dit betekent dat het ERA automatisch bevoegd wordt voor elke aanvraag die betrekking heeft op meer dan één lidstaat. Als de aanvraag ook België betreft, zal DVIS een advies te geven over het nationale deel en in het bijzonder over de naleving van onze nationale veiligheidsregels.

Voor aanvragen die alleen betrekking hebben op België, heeft de aanvrager de keuze om zijn aanvraag in te dienen bij DVIS of bij het ERA (en in het laatste geval geeft DVIS ook een advies).

In elk geval moet de aanvraag voldoen aan de nieuwe regels en moet ze worden ingediend via de one-stop-shop.

Dit alles zal leiden tot meer samenwerking met het ERA. Op 27 oktober kreeg die samenwerking vorm door de ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen DVIS en het ERA.

Zodra het wetsvoorstel tot omzetting van de richtlijnen is gepubliceerd, zal het met terugwerkende kracht vanaf 31 oktober in werking treden. Er zullen dan vervolgens nog enkele koninklijke besluiten moeten worden aangenomen om over een volledige omzetting te beschikken.

  • COVID-19 Maatregelen DVIS

In het kader van het COVID-19-coronavirus werken onze medewerkers van thuis uit. Professionals in de spoorsector, onze vaste partners en leveranciers kunnen hen rechtstreeks via e-mail, mobiele telefoon en skype bereiken.

Er zijn geen fysieke vergaderingen meer voorzien. Vergaderingen kunnen per skype of per Teams gehouden worden. Indien er in uitzonderlijke gevallen toch fysieke vergaderingen nodig zouden zijn, worden deze gehouden volgens de regels voorzien door de FOD MV en in ruimtes waar mensen zich minimaal op 1,5 meter afstand bevinden en die geventileerd kunnen worden. Onze controleurs zijn verplicht om desinfecterende alcohol en handschoenen te gebruiken en alle hygiënemaatregelen van de gecontroleerde bedrijven te volgen.

DVIS voorziet om de fysieke post twee keer per week te verwerken (dinsdag en vrijdag). We weten niet of we op deze manier kunnen doorgaan. Alle externe contacten van DVIS worden uitgenodigd:

De documenten die door DVIS worden verzonden, worden elektronisch ondertekend. Het kan langer duren voordat fysieke documenten worden geproduceerd en verzonden. Indien nodig kunnen PDF-documenten worden gebruikt als documenten met dezelfde waarde vóór de productie en/of verzending van de definitieve fysieke documenten. Voor specifieke afspraken, bijvoorbeeld in verband met licenties van treinbestuurders  volgt een afzonderlijk bericht naar de betrokkenen.

In deze zeer bijzondere situatie zal de tijd die nodig is om de dossiers te onderzoeken waarschijnlijk langer worden en zullen verschillende niet-essentiële acitiviteiten worden uitgesteld. Er zal echter alles aan worden gedaan om mogelijke vertragingen te minimaliseren.

DVIS zal alles in het werk stellen om de continuïteit van de dienstverlening te garanderen en haar teams blijven volledig gemobiliseerd.

  • PODVIS: 10 jaar Buizingen

Podcast van VRT NWS. 10 jaar na het dodelijke ongeval in Buizingen, kan zo een ongeval opnieuw gebeuren? Met o.a Martine Serbruyns, directeur van de DVIS.