Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

De Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) treedt op als nationale veiligheidsinstantie voor België. De dienst DVIS is opgericht als gevolg van de omzetting van het tweede spoorwegpakket van de Europese Unie in het Belgisch recht, dat de veiligheid en de interoperabiliteit van het Europees spoorwegsysteem wil verhogen.

De nationale veiligheidsinstantie is voor haar organisatie, wettelijke structuur en besluitvorming onafhankelijk van spoorwegonderneming of infrastructuurbeheerder. Zij draagt bij aan de onwikkeling van het regelgevend kader en houdt toezicht op de infrastructuurbeheerder en de spoorwegondernemingen.

Om haar onafhankelijkheid te kunnen garanderen, werd DVIS rechtstreeks onder het gezag van de bevoegde minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke integratie belast met het beleid inzake het spoorwegsysteem en met de regulering van het spoor- en luchtverkeer, Denis Ducarme, geplaatst.

Nieuws


Contact

Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit der Spoorwegen
FOD Mobiliteit en Vervoer
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel
Tel: +32 2 277 39 11
Mail: info@nsarail.fgov.be

Directeur DVIS: Martine Serbruyns