Wetgeving

RID

Het internationaal spoorvervoer van gevaarlijke goederen wordt geregeld door het RID (Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses). In het RID staat beschreven wat gevaarlijke goederen precies zijn, hoe ze worden ingedeeld, hoe ze te herkennen, de eisen voor verpakkingen, tanks en voertuigen, de vervoersvoorwaarden, alsook de plichten van alle betrokken partijen. Om de twee jaar wordt dit verdrag aangepast aan de laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen.
Voor het RID zijn deze internationale regels overgenomen in de Europese richtlijn 2008/68/EC. Door de omzetting van deze richtlijn in Belgisch recht door het uitvaardigen van het Koninklijk Besluit van 2 november 2017, zijn de internationale voorschriften van het RID van toepassing gemaakt voor nationaal vervoer. Daarmee zijn deze internationale regels ook van kracht binnen België.

Hieronder kan u de teksten van het RID 2021 terugvinden en meer informatie omtrent de laatste wijzigingen aan het RID. Oudere versies van het RID kan u terugvinden op de website van het OTIF.

 

RID 2021

 00 INLEIDING RID 2021 (PDF, 356.13 KB)

 01 DEEL 1 RID 2021 (PDF, 552.42 KB)

 02 DEEL 2 RID 2021 (PDF, 1.4 MB)

 03 DEEL 3 RID 2021 (PDF, 1.03 MB)

 03A Tabel A RID 2021 (PDF, 868.97 KB)

 03B Tabel B RID 2021 (PDF, 352.75 KB)

 04 DEEL 4 RID 2021 (PDF, 1.37 MB)

 05 DEEL 5 RID 2021 (PDF, 1.44 MB)

 06 DEEL 6 RID 2021 (PDF, 2.72 MB)

 07 DEEL 7 RID 2021 (PDF, 544.54 KB)

 08 Niet-officieel deel RID 2021 (PDF, 173.37 KB)

 

TPED (Transportable Pressure Equipment Directive)

De richtlijn 2010/35/EC (TPED) heeft betrekking op het op de Europese markt brengen van vervoerbare drukapparatuur en heeft als doel om een veilig gebruik van dergelijke apparatuur te waarborgen zonder daarbij afbreuk te doen aan de vrije markteconomie van de Europese Unie.

De TPED regelt onder andere de pi-markering op de vervoerbare drukapparatuur, de plichten van de partijen betrokken bij het op de markt brengen en gebruiken van de vervoerbare drukapparatuur, de voorwaarden voor erkenning van controle-organismen die instaan voor het controleren of de vervoerbare drukapparatuur voldoet aan de opgelegde vereisten en geeft ook instructies aan de lidstaten met betrekking tot het uitvoeren van markttoezicht. Door het Koninklijk Besluit van 13 november 2011 werd de TPED-richtlijn in Belgisch Recht omgezet.

De lijst van de Belgische erkende instellingen voor het uitvoeren van keuringen betreffende TPED kan u terugvinden in het vademecum in het hoofdstuk 3.4.