Veiligheidsadviseurs

Elke onderneming die gevaarlijke goederen per spoor, over de weg of over de binnenwateren vervoert en/of laad-, los-, vul-, of verpakkingswerkzaamheden verricht, met inbegrip van de overslag van de weg, het spoor of de binnenwateren naar een andere vervoerswijze of vice versa, moet beschikken over een veiligheidsadviseur. Er bestaan echter een aantal vrijstellingen die terug te vinden zijn in het “KB van 5 juli 2006” in de onderstaande rubriek “wetgeving”.

Opleiding en examen

De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van een gepast opleidingscertificaat dat wordt bekomen na het volgen van een opleiding bij een erkende opleidingsinstelling en na het slagen voor het bijhorende examen.

De lijst van de erkende opleidings- en exameninstellingen en bijkomende informatie kunt u terugvinden in het vademecum in het hoofdstuk omtrent de veiligheidsadviseurs (hoofdstuk 4).

Erkenningsaanvragen scholingsinstellingen

De voorwaarden om als opleidingsinstelling voor veiligheidsadviseurs erkend te worden zijn bepaald in het KB van 5 juli 2006 omtrent veiligheidsadviseurs dat hieronder in de rubriek "wetgeving" terug te vinden is.