Controles en Keuringen

Erkende controle-instellingen

Verpakkingen, IBC’s, gasrecipiënten en tanks die gebruikt worden voor het transport van Gevaarlijke Goederen worden gebouwd in overeenstemming met een goedgekeurd prototype en bovendien wordt, door middel van controles op vastgelegde tijdstippen, hun conformiteit met dit prototype nagegaan. De prototypekeuringen, alsook de periodieke en intermediaire controles moeten uitgevoerd worden door erkende instellingen. Volgens het Koninklijk Besluit van 02 november 2017 dient een instelling die erkend wil worden voor het RID in België geaccrediteerd te zijn volgens ISO17025 of ISO17020 voor alle activiteiten waarvoor een erkenning aangevraagd wordt, een rechtspersoon te zijn met exploitatiezetel in België en te voldoen aan de bepalingen opgenomen in het RID. De lijst van  instellingen die erkend zijn voor het RID in België en het type keuringen waarvoor ze bevoegd zijn, zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 van het Vademecum.

 

Kwaliteitscontrole van (grote) verpakkingen en IBC's

 

Alle verpakkingen, grote verpakkingen en IBC’s die bestemd zijn voor het transport van Gevaarlijke Goederen en die in België geproduceerd worden, moeten voldoen aan de technische voorschriften van het RID en bijlage 2 van het Koninklijk Besluit van 2 november 2017. In deze bijlage worden de voorschriften betreffende de interne inspecties bij de fabrikant weergegeven. De interne inspecties waarvan sprake omvatten de initiële-, fabricage-, en eindcontrole en het optekenen van de resultaten. Samen vormen deze het kwaliteitsborgingsprogramma. Volgens de voorschriften van het Koninklijk Besluit van 2 november 2017 moet dit kwaliteitsborgingsprogramma in overeenstemming zijn met de instructies van de bevoegde overheid en uitgevoerd worden onder toezicht van een erkende instelling. U kan de instructies betreffende het kwaliteitsborgingsprogramma terugvinden in omzendnota TDG38-v.2017.

 TDG38v2017 (PDF, 749 KB)

 

Erkenning van normen voor constructie gasflessen en tanks

 

De wetgevingen van de verschillende transportmodi voorzien dat de bevoegde overheden van een land bijkomend normen en technische codes goed kunnen keuren die gebruikt mogen worden voor de constructie van gasflessen en tanks. Voor wat betreft de Belgische bevoegde overheden wordt deze erkenning gedaan door de goedkeuring van omzendnota 32. Sinds 11 September 2019 is de 5e revisie van deze omzendnota van toepassing. Voor wat betreft het RID zijn de erkende normen en technische codes voor de constructie van gasflessen (volgens RID 6.2.5) en tanks (volgens RID 6.8.2.5) erkend door andere RID-verdragsstaten terug te vinden op deze webpagina van het OTIF.

 Omzendnota_32rev.5  (PDF, 1.38 MB)

 

Administratieve beslissingen TPED

 

Volgens artikel 20 (4) van de TPED en artikel 38 van het KB 13-11-2011, moeten de genotificeerde organismen voor TPED deelnemen aan de activiteiten van de coördinatiegroep van aangemelde instanties (NoBo-groep) en de door deze groep genomen administratieve beslissingen hanteren als algemene richtlijnen. De administratieve beslissingen beantwoorden vragen omtrent interpretatie en toepassing van de TPED-richtlijn en worden slechts gepubliceerd na onderlinge discussie in de NoBo-groep en goedkeuring door de coördinatiegroep van de markttoezichtsautoriteiten (ADCO-groep). Deze administratieve beslissingen stellen aldus de unanieme mening van de NoBo-groep voor en hebben als doel om de consistente toepassing van de TPED binnen de Europese Unie te verzekeren. Deze administratieve beslissingen zijn vrij raadpleegbaar op het online platform van de Europese Commissie via onderstaande link.