Andere nuttige informatie

 

Vademecum vervoer van gevaarlijke goederen

In het vademecum vervoer van gevaarlijke goederen vindt u o.a. informatie over reglementering, erkende instellingen, de opleidingen voor veiligheidsadviseurs en volledige en gedeeltelijke vrijstellingen.

 Vademecum 2018 (NL) (PDF, 1.99 MB)

Schriftelijke richtlijnen

De schriftelijke richtlijnen zijn de richtlijnen die zich gedurende een transport van gevaarlijke goederen binnen handbereik in de bestuurderscabine dienen te bevinden. Deze richtlijnen zijn een hulp in geval van een noodsituatie en moeten door de treinbestuurder geraadpleegd worden voor vertrek. De schriftelijke richtlijnen moeten in kleur afgeprint en gebruikt worden. Infrabel stelt, op eenvoudige aanvraag, deze schriftelijke richtlijnen ter beschikking in geplastificeerd formaat.

 Schriftelijke richtlijnen RID 2017 (NL) (PDF, 245.37 KB)

Ongevallenrapport

In het geval van een ongeluk waarbij gevaarlijke goederen betrokken zijn, dient onderstaand document ingevuld te worden en binnen de maand te zijn opgestuurd naar de desbetreffende bevoegde overheid (FANC, DVIS of FOD Economie).

 Document ongevallenrapport (DOCX, 16.05 KB)

FAQ

 

Code of Practice for Packing of CTU's

Vele ongevallen tijdens het transport zijn te wijten aan fouten tijdens het verpakken van Container Transport Unit’s (CTU’s). Hiertoe behoren ook fouten tijdens het vastmaken, overladen en incorrecte aangifte van de goederen.

Om dergelijke problemen zoveel als mogelijk te voorkomen hebben de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Verenigde Naties Economische Commissie voor Europa (UNECE) samen de CTU-code uitgebracht. Hierin worden richtlijnen gegeven voor het behandelen en verpakken van containers voor transport over land en zee. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan gevaarlijke goederen. Dit document kan u terugvinden op onderstaande website.

 

Controles uit te voeren door de vervoerder

De vervoerder heeft volgens §1.4.2.2.1 van het RID de verplichting controles uit te voeren op de verzending van gevaarlijke goederen. Deze verplichting wordt als vervuld geacht indien punt 5 van UIC-fiche 471-3 toegepast wordt. Daarnaast vermeld ook §1.2.2.8 van de VeiligheidsVoorschriften voor de Exploitatie van de SpoorwegInfrastructuur (VVESI) betreffende schouwing van treinen, dat treinen die gevaarlijke goederen vervoeren dienen gecontroleerd te worden zoals voorzien in punt 5 van UIC-fiche 471-3.
 UIC fiche 471-3 point 5 (EN) (PDF, 459.33 KB)

 

Checklist om een vloeistoflek te vermijden

Volgens §1.4.3.3 en §1.4.3.7 van het RID behoort het tot de verantwoordelijkheden van de vuller en de ontlader om procedures op te stellen voor het nazicht van de goede werking van de sluitingen van de tank van een tankwagon en voor het garanderen van de dichtheid van de afsluitinrichtingen voor en na de vulling of de ontlading.

Richtlijnen onder de vorm van een checklist voor tankwagons bestemd voor het vervoer van vloeistoffen, zijn gepubliceerd door de Europese Raad van de Federaties van de Chemische Industrie (CEFIC) en zijn beschikbaar op de website van het OTIF:

Checklist for filling and discharging of rail tank-wagons.