Andere nuttige informatie

Vademecum vervoer van gevaarlijke goederen

In het vademecum vervoer van gevaarlijke goederen vindt u o.a. informatie over reglementering, erkende instellingen, de opleidingen voor veiligheidsadviseurs en volledige en gedeeltelijke vrijstellingen.
Vademecum RID
 

Schriftelijke richtlijnen

De schriftelijke richtlijnen zijn de richtlijnen die zich gedurende een transport van gevaarlijke goederen binnen handbereik in de bestuurderscabine dienen te bevinden. Deze richtlijnen zijn een hulp in geval van een noodsituatie en moeten door de treinbestuurder geraadpleegd worden voor vertrek. De schriftelijke richtlijnen moeten in kleur afgeprint en gebruikt worden. Infrabel stelt, op eenvoudige aanvraag, deze schriftelijke richtlijnen ter beschikking in geplastificeerd formaat.
 Schriftelijke Richtlijnen 2019 (NL) (PDF, 245.37 KB)

 

Ongevallenrapport

In het geval van een ongeluk waarbij gevaarlijke goederen betrokken zijn, dient onderstaand document ingevuld te worden en binnen de maand te zijn opgestuurd naar de desbetreffende bevoegde overheid (FANC, DVIS of FOD Economie).
 Document ongevallenrapport (DOCX, 16.05 KB)

 

Gidsen voor risico-analyse transport gevaarlijke goederen

In de context van het “Inland TDG Risk Management Framework” heeft de ERA gidsen ontwikkeld en gepubliceerd voor het uitvoeren van een risico-analyse voor het transport van gevaarlijke goederen.
Deze gidsen hebben als doel:

  • harmoniseren van het nemen van beslissingen ivm risico-analyse
  • faciliteren van het gebruik van technieken voor risico-inschatting

U kunt deze gidsen en meer informatie omtrent dit project terugvinden op de website van de ERA.
Inland TDG Risk Management Framework

 

Guidelines voor het gebruik van elektronische data-uitwisselingssystemen

Paragraaf 5.4.0.2 van het RID staat het gebruik van elektronische data-uitwisseling toe om te voldoen aan de documentatieverseisten van hoofdstuk 5.4, op voorwaarde dat de procedure voor het invoeren, opslaan en verwerken van de data voldoet aan de wettelijke vereisten betreffende bewijskracht en beschikbaarheid van de data op een manier die minstens evenwaardig is als bij gebruik van papieren documenten. In het RID wordt deze evenwaardigheid echter niet verder gedefinieerd. Recent zijn er Guidelines opgesteld die specifiëren hoe kan voldaan worden aan de vereisten van paragraaf 5.4.0.2. die informatie bevatten over de te gebruiken communicatie-architectuur en infrastructuur teneinde de beschikbaarheid van de data te verzekeren. Het toepassen van deze Guidelines door de RID-verdragsstaten gebeurt momenteel op vrijwillige basis. U kan deze guidelines terugvinden op de website van het OTIF via onderstaande link.

Guidelines for the use of RID/ADR/ADN 5.4.0.2

 

Code of Practice for Packing of CTU's

Vele ongevallen tijdens het transport zijn te wijten aan fouten tijdens het verpakken van Container Transport Unit’s (CTU’s). Hiertoe behoren ook fouten tijdens het vastmaken, overladen en incorrecte aangifte van de goederen.
Om dergelijke problemen zoveel als mogelijk te voorkomen hebben de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Verenigde Naties Economische Commissie voor Europa (UNECE) samen de CTU-code uitgebracht. Hierin worden richtlijnen gegeven voor het behandelen en verpakken van containers voor transport over land en zee. Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan gevaarlijke goederen. Dit document kan u terugvinden op onderstaande website.
Code of Practice for packing of CTU's

 

Controles uit te voeren door de vervoerder

De vervoerder heeft volgens §1.4.2.2.1 van het RID de verplichting controles uit te voeren op de verzending van gevaarlijke goederen. Deze verplichting wordt als vervuld geacht indien punt 5 van de International Railway Solution (IRS) 40471-3 toegepast wordt. Dit deel van deze IRS is vrij te raadplegen op de website van de UIC: 
Punt 5 van IRS 40471-3.

 

Checklist voor het vermijden van lekken van vloeistoffen of gassen

Volgens §1.4.3.3 en §1.4.3.7 van het RID behoort het tot de verantwoordelijkheden van de vuller en de ontlader om procedures op te stellen voor het nazicht van de goede werking van de sluitingen van de tank van een tankwagon en voor het garanderen van de dichtheid van de afsluitinrichtingen voor en na de vulling of de ontlading.
Richtlijnen onder de vorm van checklists voor het vullen en ontladen van tankwagons bestemd voor het vervoer van vloeistoffen of gassen, zijn gepubliceerd door de Europese Raad van de Federaties van de Chemische Industrie (CEFIC) en zijn beschikbaar op de website van het OTIF:
Checklists for filling and discharging of rail tank-wagons carrying liquids.
Checklists for filling and discharging of rail tank-wagons carrying gases.