Beheerscontracten tussen de Staat en de overheidsbedrijven Infrabel en de NMBS.

De beheerscontracten tussen de Staat en de NMBS-groep (NMBS, Infrabel en NMBS Holding), gewijzigd via vier opeenvolgende bijvoegsels, bestreken oorspronkelijk de periode 2008-2012. Via een mededeling in het Belgisch Staatsblad op 14 december 2012 werden zij van rechtswege verlengd tot op het ogenblik dat nieuwe beheerscontracten in werking treden.

Rekening houdend met de hervorming van de NMBS-groep, van kracht sinds 1 januari 2014, werden bij koninklijk besluit van 21 december 2013 de voorlopige regels vastgesteld die als beheerscontract van Infrabel en de (Nieuwe) NMBS gelden .

Onderaan deze pagina vindt  u bovengenoemde teksten.  De consolidatie van de beheerscontracten is officieus en beperkt tot het vierde bijvoegsel. Voor de officiële versie van deze teksten verwijzen we naar de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Wetgeving

Rapporten

Rapporten betreffende de openbaredienstverplichtingen  in het kader van de verordening 1370/2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg :

 

De rapporten die de andere Belgische bevoegde instanties overeenkomstig Verordening 1370/2007 hebben gepubliceerd, zijn te vinden op de volgende links: