COVID-19 (Coronavirus)

Publicatie van de wet om op te treden tegen het Coronavirus inzake spoorvervoer

 

 

De eerste reeks maatregelen met betrekking tot het behoud van de continuïteit van het spoorvervoer werd op 18 mei 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

 

Het doel van deze wet is om de continuïteit van het spoorvervoer te handhaven door te werken aan verschillende kwesties.

 

 

Daarom zijn er verschillende maatregelen genomen om :

 

1° om de veiligheidsinstantie (DVIS) toe te staan de periode van 4 maanden waarin zij haar beslissingen moet nemen, voor een beperkte periode te verlengen;

 

2° de NMBS toe te staan gedurende een beperkte periode aankondigingen te doen in het Frans, Nederlands, Duits en Engels aan de reizigers en aan iedereen die in de stations aanwezig is;

 

3° om gedurende een beperkte periode de geldigheid te waarborgen van verschillende vergunningen die nodig zijn voor de goede werking van de spoorwegsector, zoals vergunningen van spoorwegondernemingen, vergunningen en certificaten voor treinbestuurders, certificaten voor treinpersoneel en ander veiligheidspersoneel, veiligheidscertificaten van spoorwegondernemingen, ... ;

 

4° te voorzien in afwijkingen van de principes van het capaciteitsbeheer om de bevoorrading te verzekeren ;

 

5° te voorzien in de mogelijkheid om af te wijken van de regels inzake opeenvolgende dagelijkse rusttijden voor treinbestuurders die grensoverschrijdende diensten verrichten.

 

 

 

 

Meer informatie? info@mobilit.fgov.be