Samenstelling van het RGCT

Changed
01/12/2022

Wie samenstelt het RGCT?

 

De leden

Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers, is het comité als volgt samengesteld:

 • 16 leden die de treingebruikers vertegenwoordigen, van wie ten minste:
  • één vertegenwoordiger voor de personen met een beperkte mobiliteit
  • één vertegenwoordiger voor de fietsers
  • één vertegenwoordiger voor de jongeren 
  • één vertegenwoordiger voor de senioren 
  • twee vertegenwoordigers voor de gezinnen 
  • een vertegenwoordiger per gewest van de gewestelijke vereniging ter verdediging van de gebruikers van het openbaar vervoer 
  • een lid van de milieuverenigingen
  • een lid van de organisaties die de handelaars vertegenwoordigen 
  • een lid van de consumentenorganisaties
 • 3 leden aangewezen door de organisaties die de werknemers vertegenwoordigen
 • 3 leden die de economische actoren vertegenwoordigen
 • 1 lid aangewezen door de Federale Overheid
 • 3 leden van de gewestelijke verenigingen van steden en gemeenten

Het koninklijk besluit van 13 juni 2014 tot regeling van de samenstelling en de werking van het raadgevend comité van de treinreizigers bepaalt dat ook de onderstaande instanties met raadgevende stem zetelen:

 • de ombudsman van de Ombudsdienst voor de treinreizigers
 • 1 vertegenwoordiger van het Planbureau
 • 1 vertegenwoordiger van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven    

 

Het uitvoerend bureau 

Het comité wordt beheerd door een bureau dat het taalevenwicht naleeft en bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter en twee adjunctleden van het bureau. 

 

Het secretariaat

Het secretariaat van het RGCT wordt beheerd door de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het secretariaat neemt de belangrijkste administratieve taken van het comité voor zijn rekening (oproep voor de plenaire vergaderingen, beheer van het ledenbestand, verslag van de plenaire vergaderingen, enz.).