Compensaties

Changed
29/06/2023

In de Verordening (EU) 2021/782 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer wordt de kwestie van financiële vergoedingen behandeld (hoofdstuk 4, artikelen 17 tot en met 19). Deze verordening biedt in beginsel een minimumbescherming voor elke treinreiziger in de Europese Unie.  

De vergoedingen kunnen ook door de spoorwegondernemingen zelf worden uitgevaardigd, met inachtneming van de artikelen van de Europese verordening. 

Vergoeding van de NMBS 

De NMBS heeft een vergoedingssysteem opgezet in het kader van haar beheerscontract met de Staat. Dit systeem voorziet onder bepaalde voorwaarden in een vergoeding voor elke reiziger die zijn bestemming in België met vertraging bereikt

In de volgende situaties wordt door de NMBS een vergoeding toegekend aan treinreizigers met een vervoerbewijs: 

  • 100 procent vergoeding voor elke reiziger die geconfronteerd is met een treinvertraging van één uur of meer. 
  • 100 procent vergoeding voor elke reiziger die herhaaldelijk en systematisch geconfronteerd wordt met vertragingen. 
  • 50 procent vergoeding per vertraging voor elke reiziger die in een periode van zes maanden minstens 10 keer geconfronteerd is met vertragingen van meer dan 30 minuten. 
  • 25 procent vergoeding per vertraging voor elke reiziger die in een periode van zes maanden minstens 20 keer geconfronteerd is met vertragingen van meer dan 15 minuten. 

Opgelet: de vergoeding varieert naargelang van uw vervoerbewijs (inclusief tickets en abonnementen). Meer informatie over het vergoedingssysteem en de voorwaarden vindt u op de website van de NMBS.  

Als u een aanvraag tot terugbetaling wilt indienen bij de NMBS, kunt u bovendien dit formulier invullen. 

Vergoeding voor andere spoorwegondernemingen 

Voor informatie over de vergoedingsvoorwaarden van andere spoorwegondernemingen die in België actief zijn, kunt u terecht op hun respectieve websites: 

Voor meer informatie over de rechten en verplichtingen van treinreizigers kunt u terecht op onze pagina Passagiersrechten.  

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Spoorbeleid 
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail : PRS.DPF@mobilit.fgov.be