Investeringen

Changed
08/02/2023

Bij de goedkeuring van het openbaredienstcontract van de NMBS en het performantiecontract van Infrabel eind december 2022 door de federale regering werden ook de meerjareninvesteringsplannen van beide vennootschappen voor de periode 2023-2032 goedgekeurd. De prioriteiten in deze meerjareninvesteringsplannen werden afgestemd met de doelstellingen opgenomen in de beide contracten.

Infrabel zal de komende tien jaar bijna 11 miljard € investeren in de domeinen veiligheid, digitalisering en productiemiddelen, stiptheid, toegankelijkheid en capaciteit. NMBS zal in diezelfde periode 9,2 miljard € investeren in rollend materieel, werkplaatsen, reizigersonthaal, digitalisering en gebouwen.

Beide meerjareninvesteringsplannen 2023-2032 zijn een bijlage bij het afgesloten openbaredienstcontract (bijlage 4)/ performantiecontract (bijlage IV).

Naast deze plannen zijn er ook nog de strategische meerjareninvesteringsplannen die in 2018 zijn afgesloten voor de periode 2018-2031. Deze plannen zijn vastgelegd in een samenwerkingsakkoord, dat werd bekrachtigd door de wet van 15 februari 2019. Zij maken het mogelijk om parallel met de traditionele meerjareninvesteringsplannen extra projecten te financieren.  

De strategische meerjareninvesteringsplannen van de NMBS en Infrabel worden hoofdzakelijk gefinancierd door federale bijdragen. Deze plannen voorzien in 1,5 miljard euro aan investeringen voor:  

  • de voltooiing van Gewestelijk ExpresNet (GEN) rond Brussel 
  • de uitvoering van strategische spoorweginvesteringen op het grondgebied van de gewesten  

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Contracten Openbare Dienst Spoor
Vooruitgangstraat 56
1210 Brussel

E-mail: dir.rail-spoor@mobilit.fgov.be