Vaarbevoegdheidsbewijs zeevisserij

 

De bemanning van een Belgisch vissersvaartuig moet houder zijn van een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs of van een door de Belgische overheid erkend buitenlands vaarbewijs (KB van 13/11/2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart).

Het vaarbevoegdheidsbewijs dat België uitvaardigt volgt de principes van de STCW-code, waarbij als belangrijk gelden:

  • Medische geschiktheid van de betrokkene vastgesteld door een erkende arts. Meer informatie en de benodigde documenten vindt u onder de rubriek medische keuring
  • Voldoen aan opleidingsvereisten (veiligheid) en ervaring (vaartijd) in de sector
  • Beperkte geldigheidsduur van het vaarbevoegdheidsbewijs (maximaal vijf jaar)
  • Verlenging van het vaarbevoegdheidsbewijs is gebonden aan voorwaarden inzake periodieke scholing en vaartijd

Aanvraag

1. Hoe vraag ik een vaarbevoegheidbewijs voor de Belgische zeevisserij aan?

  • Bij iedere aanvraag voor het bekomen van een vaarbevoegdheidsbewijs, een verlenging van een bestaand vaarbevoegdheidsbewijs of een erkenning van een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs moet u het aanvraagformulier “aanvraag vaarbevoegheidsbewijs Zeevisserijvaart” invullen (link onderaan deze pagina).
  • Bij dit aanvraagformulier voegt u de nodige bijlagen: dat zijn minstens een medisch attest, een bewijs inzake de vereiste opleiding veiligheid en eventueel attesten van andere noodzakelijke opleidingen,…
  • U stuurt of brengt alles naar het kantoor Schepenbeheer te Oostende dat vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserij aflevert.  Adresgegevens en openingsuren van deze dienst staan onderaan deze pagina. U kan er ook telefonisch inlichtingen bekomen.
 

2. Mijn vaarbevoegdheidsbewijs voor de Belgische zeevisserij vervalt over enkele maanden? Moet ik al actie ondernemen om het te laten verlengen?

U krijgt van onze diensten enkele maanden voor het vervallen van uw vaarbevoegdheidsbewijs een brief. In deze brief wordt exact aangegeven welke formaliteiten u voor de verlenging van uw vaarbewijs (medisch attest, eventueel GMDSS….) nog moet vervullen, alsmede welke “opfrissingscursussen” u nog moet volgen.

Het is aangewezen tijdig – een jaar voor het vervallen van uw vaarbevoegdheidsbewijs - bij onze diensten na te vragen, wat er precies van u wordt verwacht. Een aantal attesten verkrijgt u pas na het volgen van een opleiding. U moet erover waken dat u tijdig ingeschreven bent ,om die opleiding voor het vervallen van uw vaarbevoegdheidsbewijs te kunnen vervolmaken.

 

3.  Ik heb een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs voor de zeevisserij. Kan ik dit op Belgische vaartuigen gebruiken?

Buitenlandse vaarbewijzen (EU/EER/Zwitserland) kunnen onder zekere voorwaarden voor de Belgische zeevisserij worden erkend. U moet een aanvraag indienen bij het kantoor Schepenbeheer te Oostende, waarvan u de adresgegevens en openingsuren onderaan deze pagina terugvindt.

Bij de erkenning van het buitenlands vaarbewijs wordt een “erkenningsdocument” afgeleverd. De geldigheidsduur van dit document is dezelfde is als deze van het betrokken vaarbewijs (maximum 5 jaar). Er dient daarna dus opnieuw een geldig buitenlands vaarbewijs te worden voorgelegd om een nieuwe erkenning te kunnen bekomen.

 

Contact

Loket Zeevisserij
Natiënkaai 5
8400 Oostende
Tel: +32 (0)2 277 42 90
Tel: +32 (0)2 277 42 94
Mail: zeevisserij.oostende@mobilit.fgov.be

Openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00