Vaarbevoegdheidsbewijs zeevisserij

 

Vanaf 1 oktober 2020: Vaarbevoegdheidsbewijs ook voor matrozen & aanpassing periodieke scholing. Meer info vindt u onder 'Wijziging vanaf 1 oktober 2020' onderaan deze pagina. 

 

 

De bemanning van een Belgisch vissersvaartuig moet houder zijn van een Belgisch vaarbevoegdheidsbewijs of van een door de Belgische overheid erkend buitenlands vaarbewijs (KB van 13/11/2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart).

Het vaarbevoegdheidsbewijs dat België uitvaardigt volgt de principes van de STCW-code, waarbij als belangrijk gelden:

  • Medische geschiktheid van de betrokkene vastgesteld door een erkende arts. Meer informatie en de benodigde documenten vindt u onder de rubriek medische keuring
  • Voldoen aan opleidingsvereisten (veiligheid) en ervaring (vaartijd) in de sector
  • Beperkte geldigheidsduur van het vaarbevoegdheidsbewijs (maximaal vijf jaar)
  • Verlenging van het vaarbevoegdheidsbewijs is gebonden aan voorwaarden inzake periodieke scholing en vaartijd

Aanvraag

1. Hoe vraag ik een vaarbevoegheidbewijs voor de Belgische zeevisserij aan?

  • Bij iedere aanvraag voor het bekomen van een vaarbevoegdheidsbewijs, een verlenging van een bestaand vaarbevoegdheidsbewijs of een erkenning van een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs moet u het aanvraagformulier “aanvraag vaarbevoegheidsbewijs Zeevisserijvaart” invullen (link onderaan deze pagina).
  • Bij dit aanvraagformulier voegt u de nodige bijlagen: dat zijn minstens een medisch attest, een bewijs inzake de vereiste opleiding veiligheid en eventueel attesten van andere noodzakelijke opleidingen,…
  • U stuurt of brengt alles naar het kantoor Schepenbeheer te Oostende dat vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserij aflevert.  Adresgegevens en openingsuren van deze dienst staan onderaan deze pagina. U kan er ook telefonisch inlichtingen bekomen.
 

2. Mijn vaarbevoegdheidsbewijs voor de Belgische zeevisserij vervalt over enkele maanden? Moet ik al actie ondernemen om het te laten verlengen?

U krijgt van onze diensten enkele maanden voor het vervallen van uw vaarbevoegdheidsbewijs een brief. In deze brief wordt exact aangegeven welke formaliteiten u voor de verlenging van uw vaarbewijs (medisch attest, eventueel GMDSS….) nog moet vervullen, alsmede welke “opfrissingscursussen” u nog moet volgen.

Het is aangewezen tijdig – een jaar voor het vervallen van uw vaarbevoegdheidsbewijs - bij onze diensten na te vragen, wat er precies van u wordt verwacht. Een aantal attesten verkrijgt u pas na het volgen van een opleiding. U moet erover waken dat u tijdig ingeschreven bent ,om die opleiding voor het vervallen van uw vaarbevoegdheidsbewijs te kunnen vervolmaken.

 

3.  Ik heb een buitenlands vaarbevoegdheidsbewijs voor de zeevisserij. Kan ik dit op Belgische vaartuigen gebruiken?

Buitenlandse vaarbewijzen (EU/EER/Zwitserland) kunnen onder zekere voorwaarden voor de Belgische zeevisserij worden erkend. U moet een aanvraag indienen bij het kantoor Schepenbeheer te Oostende, waarvan u de adresgegevens en openingsuren onderaan deze pagina terugvindt.

Bij de erkenning van het buitenlands vaarbewijs wordt een “erkenningsdocument” afgeleverd. De geldigheidsduur van dit document is dezelfde is als deze van het betrokken vaarbewijs (maximum 5 jaar). Er dient daarna dus opnieuw een geldig buitenlands vaarbewijs te worden voorgelegd om een nieuwe erkenning te kunnen bekomen.

 

Wijziging vanaf 1 oktober 2020

 

Het koninklijk besluit van 13 november 2009 inzake vaarbevoegdheidsbewijzen voor de zeevisserijvaart wordt op 1 oktober 2020 gewijzigd door het koninklijk besluit van 26 juni 2020 betreffende de invoering van meerdere veiligheidsmaatregelen voor de visserij.

Dit betekent dat elk bemanningslid aan boord van een Belgisch vissersvaartuig vanaf 1 oktober 2020 een vaarbevoegdheidsbewijs moet hebben om aan boord van een Belgisch vissersvaartuig dienst te doen. Dit was vroeger al het geval voor schippers, stuurmannen, motoristen en roergangers. Dit wordt nu ook voor matrozen ingevoerd.

Vanaf 1 oktober 2020 moet een matroos in principe een vaarbevoegdheidsbewijs hebben. Voor de matrozen die op dit moment met een certificaat van basisopleiding in veiligheid dienst doen,  is er wel een overgangsperiode voorzien waarbinnen zij een vaarbevoegdheidsbewijs moeten behalen. Zij werden hierover aangeschreven.

Elk vaarbevoegdheidsbewijs, ook dit van de matroos, is maximaal vijf jaar geldig. Om een vaarbevoegdheidsbewijs te hernieuwen, moet onder andere de basisopleiding in veiligheid om de vijf jaar herhaald worden, alsook een periodieke scholing worden gevolgd. De inhoud van deze periodieke scholing is inhoudelijk aangepast en afhankelijk gemaakt van de functie op het vaarbevoegdheidsbewijs.

Meer uitleg is te vinden in  Circ. Vis 2020/002 Vaarbevoegdheidsbewijzen in de zeevisserijvaart. (PDF, 166.28 KB)

 

Contact

 

Het loket van de dienst zeevisserij (Natiënkaai 5, 8400 Oostende) is open op afspraak omdat we de COVID-19 maatregelen wensen te respecteren. Het is dus niet meer mogelijk om langs te komen zonder afspraak en alleen na afspraak zal u verder geholpen worden.

  

U kan een afspraak m.b.t. certificatie van bemanning op Belgische visservaartuigen maken:

 

Voor het betreden van het gebouw vragen we je volgende maatregelen te nemen:

  • Social distancing: hou minstens 1,5 meter afstand van andere personen waar mogelijk.
  • Binnen het gebouw is het dragen van een mondmasker verplicht.
  • Om naar boven te gaan, neem je de lift. Om naar beneden te gaan, neem je de trap.