Medische keuring zeevisserij

Alleen de medische certificaten afgeleverd door erkende artsen worden aanvaard door de scheepvaartadministratie.
 

De zeeman verzoekt de arts een keuringsformulier (zie onder) in te vullen. Hij verstrekt daarvoor alle nodige informatie. 
De keuringsarts houdt het ingevulde keuringsformulier met de testresultaten bij. Hij overhandigt de zeeman een certificaat van medische geschiktheid of een verklaring van medische ongeschiktheid (zie onder),

 

Een certificaat van medische geschiktheid is maximum geldig tot 2 jaar na de datum van afgifte.