Medische keuring zeevisserij

Alleen de medische verklaringen afgeleverd door erkende artsen worden aanvaard door de scheepvaartadministratie.

De zeeman verzoekt de arts een “keuringsformulier” in te vullen en verstrekt daarvoor alle informatie aan de keuringsarts. Deze keuringsarts houdt het ingevulde keuringsformulier (met de testresultaten) bij. Daarna vult de keuringsarts een “verklaring van medische geschiktheid” in, hetzij een “verklaring van medische ongeschiktheid”. De zeeman ontvangt de gepaste verklaring.

Een verklaring van medische geschiktheid is maximum geldig tot 2 jaar na de datum van afgifte.