Rompbevrachting

Changed
13/09/2022

U kunt met een inschrijving in een rompbevrachtingsregister tijdens de duur van een rompbevrachting tijdelijk onder een andere vlag varen. Voor de inschrijving van een zeeschip in een rompbevrachtingsregister hebt u de toelating van het Belgisch Scheepregister nodig. 

Buitenlandse vlag tijdens rompbevrachting 

Een in België geregistreerd zeeschip kunt u tijdens de duur van een rompbevrachting tijdelijk onder een buitenlandse vlag laten varen. Daarvoor moet u het laten inschrijven in een buitenlands rompbevrachtingsregister. Het recht om onder de Belgische vlag te varen wordt dan geschorst voor de duur van de rompbevrachting. 

Het Belgisch Scheepsregister verleent alleen toestemming voor een inschrijving in een buitenlands rompbevrachtingsregister onder specifieke voorwaarden.  

Alle info over de voorwaarden en de toestemmingsaanvraag vindt u bij ‘Inschrijving buitenlands rompbevrachtingsregister’. 

Belgische vlag tijdens rompbevrachting 

Een zeeschip dat in een buitenlands register van oorsprong ingeschreven is, kunt u met een machtiging van de eigenaar en met toestemming van het Belgisch Scheepsregister op naam van de rompbevrachter laten inschrijven in het Belgisch Rompbevrachtingsregister. 

Met de inschrijving verwerft het zeeschip voor de duur van de rompbevrachting het recht om onder de Belgische vlag te varen. 

Alle info vindt u bij ‘Inschrijving Belgisch Rompbevrachtingsregister’.