Meetbrief

Changed
09/11/2023

Alle Belgische zeeschepen, met inbegrip van vissersvaartuigen, moeten een meetbrief hebben.

Een meetbrief is een certificaat met daarin de hoofdafmetingen van het zeeschip en de verschillende (lading-)ruimten van het zeeschip, alsook de bruto- en nettotonnenmaat.
 

Internationale meetbrief

Als een zeeschip minstens 24 meter lang is en internationale reizen maakt, is een internationale meetbrief (International Tonnage Certificate) vereist. Deze verplichting steunt op het Internationaal Verdrag van 1969 betreffende de meting van schepen.
 

Nationale meetbrief

Als een Belgisch zeeschip minder dan 24 meter lang is of geen internationale reizen maakt, is een nationale meetbrief vereist.
 

Belang van een meetbrief

Zowel de lengte als de tonnenmaat van een zeeschip is belangrijk op verschillende gebieden. Ze bepalen mee welke wetgeving op een zeeschip van toepassing is. Zo zijn bepaalde internationale verdragen van toepassing op schepen met een brutotonnenmaat van minstens 500. 

De tonnenmaat is de basis voor onder andere de vereisten in het kader van veiligheid en voorkoming van milieuvervuiling, alsook de bepaling van de minimumbemanning. Ook de beperkingen van aansprakelijkheid voor een scheepseigenaar worden er mee door bepaald. De tonnenmaat bepaalt de heffing van havengelden en dient ook als basis voor andere heffingen zoals onder meer registratiegelden en tonnagebelasting.

Als een zeeschip in een buitenlandse haven komt, kan de havenstaatcontrole de meetbrief opvragen.
 

Nieuwe meetbrief

Een meetbrief wordt door de vlagstaat opgesteld, zodat als het zeeschip van nationaliteit wijzigt, een nieuwe meetbrief wordt uitgegeven.

Als een zeeschip onder Belgische vlag wordt geregistreerd, wordt gevraagd het ‘Aanvraagformulier voor internationale meetbrief’ in te vullen en met de vereiste bijlagen door te sturen naar: Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt de aanvraag onderzocht. Voor een meetbrief wordt afgegeven, kan een inspectie van een scheepsmeter van de Scheepvaartcontrole vereist zijn.
 

Aanpassingen aan meetbrief

Een reder moet elke wijziging van de inrichting, de bouw, de capaciteit, de benutting van de ruimten, het totale aantal passagiers dat het passagiersschip mag vervoeren, het vastgestelde vrijboord of de toegestane diepgang melden aan de Scheepvaartcontrole. Elke wijziging kan de brutotonnenmaat of de nettotonnenmaat beïnvloeden, zodat de bestaande meetbrief moet worden aangepast.

Als een Belgisch zeeschip een van deze wijzigingen ondergaat, wordt gevraagd enkel de te wijzigen gegevens in het ‘Aanvraagformulier voor internationale meetbrief’ in te vullen en met de vereiste bijlagen door te sturen naar Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be.

Na ontvangst van het aanvraagformulier wordt de aanvraag onderzocht. Voor een meetbrief wordt afgegeven, kan een inspectie van een scheepsmeter van de Scheepvaartcontrole vereist zijn.

Contact

Contact Fields

Bij voorkeur via e-mail: Ship.Belflag@mobilit.fgov.be
Telefonisch: + 32 (0)2 277 42 50 (secretariaat Vlaggenstaat)