Belgische vloot

Changed
14/05/2024

Solas schepen onder Belgische vlag

  Non-solas schepen onder Belgische vlag (excl. vissersschepen)

Evolutie Belgische handelsvloot (aantal)

Evolution Belgian merchant fleet (number)