Vlaggenbrief

LOKET:

Brussel: open op dinsdag en vrijdag, van 9u tot 11u45

Oostende / Gent: open op dinsdag en donderdag, van 9u tot 11u45

 

Met eenzelfde aanvraagformulier kan u een vlaggenbrief (of de vernieuwing ervan) en/of een immatriculatie aanvragen.

Vraag hier online uw vlaggenbrief aan.

Houd rekening met een wachttijd van minstens 4 weken tijdens het hoogseizoen.

 • Om het aanvraagformulier te kunnen openen moet u over een recente versie van Adobe Reader beschikken.
 • Om de applicatie te kunnen gebruiken raden we u aan een recente browser versie te gebruiken (Chrome, Firefox, Internet Explorer).
 • De klanten in het bezit van een Belgische identiteitskaart dienen over een elektronische kaartlezer + pincode eID te beschikken om zich te kunnen registreren.

Pleziervaartuigen die varen in volle zee, vreemde wateren en Belgische zeewateren (de territoriale zee, de havens van de kust, de haven van Gent, de kanalen Oostende-Brugge en Zeebrugge-Brugge, het Belgisch gedeelte van het kanaal Gent-Terneuzen alsook de Beneden-Zeeschelde) moeten in het bezit zijn van een vlaggenbrief. De afgifte van een vlaggenbrief is tevens een inschrijving in het register der pleziervaartuigen.

 

Uitzonderingen

Vaartuigen korter dan 2,5 m, kajaks en waterfietsen krijgen geen vlaggenbrief.

Vaartuigen langer dan 24 m of vaartuigen die het zeehengelen met betalende passagiers uitoefenen of vaartuigen gebruikt of bestemd voor het vervoer van meer dan 12 betalende passagiers, worden niet beschouwd als pleziervaartuigen. Zij krijgen een zeebrief.

 

Soorten vlaggenbrieven

Er bestaan twee soorten vlaggenbrieven: de niet-commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen die niet mogen worden verhuurd of gebruikt voor het vervoer van betalende passagiers, goederen of dieren, en de commerciële vlaggenbrief voor pleziervaartuigen verhuurd of gebruikt voor het vervoer van maximum 12 passagiers maar niet voor het vervoer van goederen of dieren.

Let op: wie betalende passagiers vervoert (charter), ongeacht het aantal, moet over een gepast STCW-certificaat beschikken of een skipper aan boord hebben met deze kwalificatie.

 

Aanvraag

Een vlaggenbrief vraagt u aan via de online-applicatie (zie link hoger ‘Vraag hier online je vlaggenbrief aan’).

De aanvraag en afgifte van een commerciële vlaggenbrief gebeurt enkel in Brussel.

Documenten te voegen bij de aanvraag van vlaggenbrief

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd.

 • Het eigendomsbewijs van het vaartuig (factuur, verkoopcontract, notarisakte) Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig en de handtekening van alle contractanten.
 • Als de eigenaar een natuurlijke persoon is: een nationaliteitsbewijs en bewijs van woonst of een afdruk van de gegevens van de Belgische elektronische identiteitskaart.
 • Als er meer dan één natuurlijke persoon eigenaar is: een door alle eigenaars ondertekend volmachtformulier (onderdeel van het elektronisch aanvraagformulier). In dat geval is het de referentiepersoon die de aanvraag indient.
 • Als de eigenaar een rechtspersoon is: een nationaliteitsbewijs en bewijs van woonst of een afdruk van de gegevens van de Belgische elektronische identiteitskaart van de leden van de beheers- of directieorganen en een bijgewerkte kopie van de statuten.
 • De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat vanaf 16 juni 1998 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, of het bewijs leveren dat het vaartuig ingeschreven was als of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de EER vóór 16 juni 1998.
 • De verklaring van overeenstemming CE voor de waterscooter of viertaktmotor die vanaf 1 januari 2006 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld (indien een tweetaktmotor vanaf 1 januari 2007), OF bewijs leveren dat de waterscooter of viertaktmotor in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld in de EER vóór 1 januari 2006 (indien een tweetaktmotor vóór 1 januari 2007).
 • Het attest van schrapping als het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag voer.
 • Een kleurenfoto van het vaartuig (zijaanzicht).
 • Een kleurenfoto van het CIN/HIN/rompnummer van het vaartuig
 • Een kleurenfoto van de CE-markering van het vaartuig (voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998).
 • Het attest DL2B voor vaartuigen >7,50m. De Belgische Douane en Accijnzen leveren dit attest af wanneer het vaartuig ofwel buiten de Europese Unie nieuw of tweedehands werd aangekocht en er wordt ingevoerd, ofwel het vaartuig nieuw werd aangekocht in een lidstaat van de Europese Unie.
 • De originele vorige vlaggenbrief.

Commerciële vlaggenbrief

Vooraleer een commerciële vlaggenbrief kan worden afgegeven, moet het vaartuig beschikken over een certificaat van deugdelijkheid http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/pleziervaart/vaartuig/certificaat_van_deugdelijkheid

Betaling en afgifte

De aanvraag voor een vlaggenbrief wordt onderzocht na betaling van de retributie:

 • Betaling met Bancontact, Mister Cash, Maestro, Visa of Mastercard via de online applicatie
 • Door overschrijving met verplichte vermelding van de unieke gestructureerde mededeling. De eventuele bankkosten zijn ten laste van de aanvrager.

De vlaggenbrief wordt per post opgestuurd.

 

Vervallen vlaggenbrief

De vlaggenbrief vervalt:

 • na de op de vlaggenbrief vermelde geldigheidsdatum. Dit betekent dat u een nieuwe aanvraag moet doen.
 • als een wijziging optreedt in de gegevens die moeten worden vermeld op de vlaggenbrief. Ook dit betekent dat u een nieuwe aanvraag moet doen.
 • als de inschrijving in het register der pleziervaartuigen wordt geschrapt. De schriftelijke aanvraag voor doorhaling moet worden opgestuurd naar één van onze adressen, vergezeld van de originele vlaggenbrief en het bewijs van verkoop van het vaartuig. Een attest van doorhaling kan worden afgegeven.

Let op: wie binnen de 3 maand voor deze geldigheidsdatum een nieuwe vlaggenbrief aanvraagt, krijgt een vlaggenbrief met een geldigheid tot de vorige geldigheidsdatum + 5 jaar en verliest op die manier geen geldigheidstermijn.

 

Buitenlandse vlag

Een pleziervaartuig onder buitenlandse vlag moet de documenten aan boord hebben die zijn nationaliteit bevestigen (registratie, immatriculatie, ICP - International Certificate for Pleasure crafts), overeenkomstig de reglementering van zijn land.

 

Vernieuwing

De vlaggenbrief moet worden vernieuwd als een wijziging optreedt in de gegevens die erop worden vermeld (bv. nieuwe eigenaar of motor) en bij het overschrijden van de geldigheidsdatum. Ook bij verlies of diefstal moet de vlaggenbrief worden vernieuwd. De aanvraag voor een nieuwe vlaggenbrief gebeurt door middel van de online-applicatie (zie link hoger ‘Vraag hier online je vlaggenbrief aan’). U kan de aanvraag doen op basis van de vorige vlaggenbrief waarbij de gegevens automatisch worden ingevuld en u deze zo nodig kunt wijzigen.

De documenten reeds in ons bezit hoeven niet meer toegevoegd te worden.

De documenten die de veranderingen bewijzen kunnen toegevoegd worden via de online-applicatie.

De originele vlaggenbrief dient nog steeds per post opgestuurd te worden met vermelding van de gestructureerde mededeling van de nieuwe aanvraag.

 

Schrapping

De schriftelijke aanvraag voor doorhaling moet opgestuurd worden naar één van onze adressen, vergezeld van de originele vlaggenbrief en het bewijs van verkoop van het vaartuig. Een attest van doorhaling kan dan worden afgegeven.

 

Diefstal - verlies

Zowel bij diefstal als bij verlies moet een attest met notitienummer van het PV van de politie ingediend worden bij de aanvraag van een nieuwe vlaggenbrief.

 

Contact

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be

Tel.: +32 (0)2 277 35 31

Dit telefoonnummer is bereikbaar iedere werkdag tussen 9u en 11u30.

 

 

Loket pleziervaart Brussel, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

 • loketuren: dinsdag en vrijdag van 9 tot 11u45

Loket pleziervaart Oostende, Natiënkaai 5, 8400 Oostende

 • loketuren: dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45

Loket pleziervaart Gent, Port Arthurlaan 12, 9000 Gent

 • loketuren: dinsdag en donderdag van 9 tot 11u45

Pleziervaart Antwerpen, Posthoflei 5, 2600 Antwerpen (Berchem)

 • geen loket

Douane