Uitrusting

 

De uitrusting is afhankelijk van de registratie van het vaartuig (vaargebied ‘binnenwateren’ of ‘binnenwateren en zee’) en de zone waarin het vaartuig vaart.

 
Alle veiligheidsuitrusting aan boord van het pleziervaartuig moet zich in goede staat bevinden en klaar zijn voor gebruik.
 
De Minister stelt de lijst op van verplichte en aanbevolen uitrusting aan boord van het pleziervaartuig. De verplichtingen zijn zwaarder voor pleziervaartuigen die ingezet worden voor bedrijfs- en beroepsmatig gebruik. Er kunnen ook normen, specificaties en keuringsintervallen worden opgelegd.
 

De nieuwe tabel met de uitrusting doorloopt nog een administratieve weg en zal pas na de zomer effectief van kracht zijn.

Hieronder staat de voorlopige lijst van uitrusting gepubliceerd. Die lijst geldt als leidraad voor de komende maanden.