Uitrusting

 Tot 15 mei 2020

 
 
De voorgeschreven uitrusting aan boord van pleziervaartuigen is afhankelijk van het vaargebied. Grosso modo kan dit worden ingedeeld in zeewateren (territoriale zee, havens van de kust, Beneden-Zeeschelde, haven van Gent, Gent-Terneuzen, Zeebrugge-Brugge en Oostende-Brugge) en binnenwateren.
 

Belgische zeewateren

Pleziervaartuig, uitgezonderd kano, kajak en zeilplank

 • Reddingsmiddelen: reddingsgordel voor iedere opvarende, lichtgevende reddingsboei indien het vaartuig nachtelijke tochten onderneemt, afdoende noodseinen waaronder vuurpijlen.
 • Nautische instrumenten: misthoorn, magnetisch kompas, navigatielichten, dieplood.
 • Uitrustingsmaterieel: anker, pomp of hoosvat, voldoende aantal roeispanen met hun dollen, 20m tros voor allerhande werken, blusapparaat voor motorjachten, hamer, bootshaak, elektrische lamp geschikt voor het geven van lichtsignalen, volledig stel zeilen voor zeiljachten.
 • Heel- en verbandmiddelen: waterdichte doos met het nodige verband en andere gewone farmaceutische producten.
 • Documenten: registratiebrief of vlaggenbrief, dubbel van de verzekeringspolis, getijdenboekje, bijgewerkte zeekaarten.

Kano en kajak

 • Reddingsmiddelen: opblaasbare reddingsboei of opblaasbare kussens.
 • Nautische instrumenten: kleine misthoorn of dubbele toonfluit.
 • Uitrustingsmaterieel: reservepaddel als het een éénzitter betreft, meertouw van ten minste 10m, opblaasbare puntluchtzakken vóór en achter voor vouwboten, enterhaakje, desgevallend de nummerplaat van de vereniging waartoe ze behoren of waarvan de eigenaar lid is.

Brandingssporten

In de insteekzones is enkel een isothermisch pak vereist. In de zee- en in de kustzone is naast het isothermisch pak, ook een zwem-, reddings- of impactvest vereist, en een aangepast middel om noodsignalen te versturen, bij voorkeur met plaatsbepaling. Het federaal overlegplatform voor de pleziervaart zal een niet-exhaustieve lijst opstellen van middelen die kunnen gebruikt worden. Deze lijst zal regelmatig worden aangepast en beschikbaar zijn op de website van de FOD.

 

Binnenwateren: uitgezonderd Gemeenschappelijke Maas en Brussel-Schelde

Pleziervaartuig

(uitgezonderd: wedstrijdroeiboot en trainingsroeiboot, kano en kajak, zeilplank, surfplank, opblaasbaar bootje niet geschikt om met motor te worden voortbewogen, vlot, klein schip met romplengte<2,5m)
 • Reddingsmiddelen: reddingsgordel (of kussen of vest) voor iedere opvarende; personen op waterscooters moeten een reddingsgordel dragen.
 • Nautische instrumenten: marifoon voor motorschepen langer dan 7 m.
 • Uitrustingsmaterieel (behalve voor waterscooters): anker of dreg, pomp of hoosvat, reserve voortstuwingsmiddel, 2 touwen minstens gelijk aan de lengte van het vaartuig, blusapparaat voor motorjachten.
 

Binnenwateren: Gemeenschappelijke Maas en Brussel-Schelde

Pleziervaartuig

 • Reddingsmiddelen: reddingsgordel (of kussen of vest) voor iedere opvarende.
 • Nautische instrumenten: misthoorn of toeter.
 • Uitrustingsmaterieel: anker of dreg, pomp of hoosvat, één of meer pagaaien of roeispanen, 2 touwen (30m en 10m), blusapparaat voor motorjachten.
 

Binnenwateren en kusthavens

Kano’s, kajaks, gondels en waterfietsen gebruikt voor bedrijfs- en beroepsmatig gebruik
 • Reddingsmiddelen: zwemvesten voor iedere opvarende en geschikt voor het gebruik door de opvarenden
 
 

Vanaf 16 mei 2020

 
De uitrusting is afhankelijk van de registratie van het vaartuig (vaargebied ‘binnenwateren’ of ‘binnenwateren en zee’) en de zone waarin het vaartuig vaart.
 
Alle veiligheidsuitrusting aan boord van het pleziervaartuig moet zich in goede staat bevinden en klaar zijn voor gebruik.
 
De Minister stelt de lijst op van verplichte en aanbevolen uitrusting aan boord van het pleziervaartuig. De verplichtingen zijn zwaarder voor pleziervaartuigen die ingezet worden voor bedrijfs- en beroepsmatig gebruik. Er kunnen ook normen, specificaties en keuringsintervallen worden opgelegd.
 

De nieuwe tabel met de uitrusting doorloopt nog een administratieve weg en zal pas na de zomer effectief van kracht zijn.

Binnenkort publiceren we de voorlopige lijst van uitrusting. Deze geldt als leidraad voor de komende maanden.