Privaat gebruik en bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Onderscheid

Vanaf 1 september 2019 wordt er een onderscheid gemaakt tussen privaat gebruik en bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

 

Een pleziervaartuig is een vaartuig dat aan pleziervaart doet met maximum 12 passagiers aan boord. Een vaartuig dat niet aan pleziervaart doet, wordt niet aanzien als pleziervaartuig.

 

Een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik is een pleziervaartuig dat wordt gebruikt bij de uitoefening van een economische activiteit

  • met of zonder winstoogmerk;
  • door een onderneming of een natuurlijk persoon;
  • ongeacht de plaats waar de activiteit plaatsvindt.

 

Hieronder vallen onder andere verhuur, vervoer van (maximum) 12 passagiers, vaarlessen enzovoort binnen het kader van pleziervaart. Ook alle pleziervaartuigen die worden geregistreerd door een verhuurbedrijf vallen onder deze categorie.

 

Dit onderscheid heeft invloed op het type registratie en de uitrusting aan boord.

 

Een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik moet voorzien worden van een certificaat van deugdelijkheid (link). Dit geldt zowel voor het gebruik op de binnenwateren als op zee.

 

Pleziervaartuigen met een buitenlandse registratie die voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik worden ingezet, moeten van een gelijkwaardig buitenlands certificaat voorzien worden. Zoniet moeten ook zij een certificaat van deugdelijkheid aanvragen.

 

Certificaat van deugdelijkheid

Een certificaat van deugdelijkheid is een document dat na onderzoek van het vaartuig wordt afgegeven en dat bevestigt dat het vaartuig voldoet aan de wettelijke voorschriften om als pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik te varen. Tot 1 september 2019 is dit document nodig om een commerciële vlaggenbrief te bekomen.

 

Dit certificaat is 5 jaar geldig. Het is vereist voor het verkrijgen en behouden van een registratiebrief als pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

 

Voor pleziervaartuigen met een geldige registratiebrief voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik wordt, op aanvraag, opnieuw een certificaat van deugdelijkheid uitgereikt met als vervaldatum dezelfde als deze van de lopende registratiebrief, maar niet later dan de datum van de schouwing + 5 jaar en 3 maand.

 

In het geval de gegevens op het certificaat wijzigen, dient een nieuw certificaat te worden aangevraagd. Bij een nieuwe eigenaar kan de afgifte slechts gebeuren na een onderzoek aan boord.

 

De prijs is afhankelijk van de lengte (L) van het vaartuig en het soort onderzoek. Als een inspecteur zich voor een schouwing van het vaartuig naar het buitenland moet verplaatsen dan worden bijkomende tarieven aangerekend.

 

Voor grote pleziervaartuigen op de binnenwateren (groter dan 20m) verwijzen we door naar de betreffende pagina. (link)

 

Voor grote pleziervaartuigen op zee (groter dan 24m) verwijzen we door naar de betreffende pagina (link).

 

 

Aanvraag

Vanaf 1 september 2019 

U kunt een aanvraag voor een certificaat van deugdelijkheid indienen samen met de aanvraag voor een registratiebrief voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

 

Graag aandacht voor volgende zaken:

  • Om het aanvraagformulier te kunnen openen moet u over een recente versie van Adobe Reader (externe link) beschikken.
  • Om de applicatie te kunnen gebruiken raden we u aan een recente browser versie te gebruiken (Chrome, Firefox, Internet Explorer).
  • De klanten in het bezit van een Belgische identiteitskaart dienen over een elektronische kaartlezer + pincode eID te beschikken om zich te kunnen registreren.

 

Opgelet: Als een inspecteur zich voor een schouwing van het vaartuig naar het buitenland moet verplaatsen dan worden bijkomende tarieven aangerekend voor zijn aanwezigheid in het buitenland en zijn ook alle onkosten voor de reis naar het vaartuig in het buitenland en terug en de verblijfskosten in het buitenland ten laste van de aanvrager van de schouwing in het buitenland.

 

Vraag hier online uw registratiebrief aan

 

Contact: aanvraag registratiebrief voor privaat en bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Loket

Loket pleziervaart Brussel, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

loketuren: dinsdag en vrijdag van 9 tot 11u45

Loket pleziervaart Oostende, Natiënkaai 5, 8400 Oostende

loketuren: dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45

Loket pleziervaart Gent, Port Arthurlaan 12, 9000 Gent

loketuren: dinsdag en donderdag van 9 tot 11u45

Pleziervaart Antwerpen, Posthoflei 5, 2600 Antwerpen (Berchem)

geen loket

 

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be

Telefoon: +32 (0)2 277 35 31

Het secretariaat is telefonisch bereikbaar iedere werkdag tussen 9u en 11u30.

 

 

Contact: aanvraag voor een Certificaat van Deugdelijkheid (schouwing)

Scheepvaartcontrole Pleziervaart

Natiënkaai 5

8400 Oostende

Tel.: +32 (0)2 277 45 02 of 02 277 45 03 of 02 277 35 54 en 02 277 35 56

Fax: +32 (0)2 277 40 95

Mail: yachting@mobilit.fgov.be