Immatriculatie voor plezierboten

LOKET:

Brussel: open op dinsdag en vrijdag, van 9u tot 11u45

Oostende / Gent: open op dinsdag en donderdag, van 9u tot 11u45

 

Met eenzelfde aanvraagformulier kan u een immatriculatie en/of een vlaggenbrief (of de vernieuwing ervan) aanvragen.

Vraag hier online uw immatriculatie aan.

Houd rekening met een wachttijd van minstens 4 weken tijdens het hoogseizoen.

 • Om het aanvraagformulier te kunnen openen moet u over een recente versie van Adobe Reader beschikken.
 • Om de applicatie te kunnen gebruiken raden we u aan een recente browser versie te gebruiken (Chrome, Firefox, Internet Explorer).
 • De klanten in het bezit van een Belgische identiteitskaart moeten beschikken over een elektronische kaartlezer + pincode eID om zich te kunnen registreren.

 

Om zich op de scheepvaartwegen of hun aanhorigheden te mogen bevinden, moet elk pleziervaartuig dat een band heeft met België (uitzonderingen: wedstrijdvaartuig, kano en kajak, gondel en waterfiets, zeilplank, surfplank, opblaasbare boot niet geschikt voor motor, vlot, kleine schepen met een romplengte < 2,5 m tenzij waterscooter) voorzien zijn van een immatriculatiedocument.

Er is een band met België als:

 • voor wat natuurlijke personen betreft, ten minste 50% toebehoort aan Belgen of in België ingeschreven personen
 • voor wat rechtspersonen betreft, 100% toebehoort aan een in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) ingeschreven rechtspersoon.

Immatriculatie is verplicht voor pleziervaartuigen (L<20m).

 Immatriculatie is eveneens verplicht voor kleine vaartuigen, andere dan pleziervaartuigen.

Het immatriculatiedocument of een kopie ervan moet aan boord worden bewaard. Het nummer van de immatriculatie moet worden aangebracht in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan weerszijden van het vaartuig (hoogte 0,10 m (of 0,20 m indien de snelheid > 20 km/u bedraagt). Het immatriculatienummer is definitief en blijft bij het pleziervaartuig behoren.

Vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat blijven in regel voor zover de eigendom niet wijzigt. In dat geval dient een nieuwe aanvraag tot immatriculatie te worden ingediend.

Vrijwillige aanvraag: Sommige vaartuigen waarop de regels van het immatriculatiedocument niet van toepassing zijn (bv. kano’s en kajaks, waterfietsen en gondels, vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat), kunnen, volgens dezelfde procedure, vrijwillig een immatriculatiedocument aanvragen voor zover er een band met België kan worden aangetoond.

Buitenlandse plezierboten moeten hun nationale vlag voeren of de letter of lettercombinatie dragen van hun land zoals bepaald in aanhangsel 1 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB) en de scheepsdocumenten aan boord hebben die in hun land verplicht zijn (bv. ICP - International Certificate for Pleasurecrafts).

Aanvraag

Een immatriculatie vraagt u aan via de online-applicatie (zie link hoger ‘Vraag hier online uw immatriculatie aan’).

Documenten te voegen bij de aanvraag

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd.

 • Het eigendomsbewijs van het vaartuig (factuur, verkoopcontract, notarisakte) Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig en de handtekening van alle contractanten.
 • Als de eigenaar een natuurlijke persoon is: een nationaliteitsbewijs en bewijs van woonst of een afdruk met een kaartlezer van de gegevens van de Belgische elektronische identiteitskaart.
 • Als er meer dan één natuurlijke persoon eigenaar is: een door alle eigenaars ondertekend volmachtformulier (onderdeel van het elektronisch aanvraagformulier). In dat geval is het de referentiepersoon die de aanvraag indient.
 • Als de eigenaar een rechtspersoon is: een nationaliteitsbewijs en bewijs van woonst of een afdruk van de gegevens van de Belgische elektronische identiteitskaart van de leden van de beheers- of directieorganen en een bijgewerkte kopie van de statuten.
 • De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat vanaf 16 juni 1998 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, of het bewijs leveren dat het vaartuig ingeschreven was als of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de EER vóór 16 juni 1998.
 • De verklaring van overeenstemming CE voor de waterscooter of viertaktmotor die vanaf 1 januari 2006 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld (indien een tweetaktmotor vanaf 1 januari 2007), OF bewijs leveren dat de waterscooter of viertaktmotor in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld in de EER vóór 1 januari 2006 (indien een tweetaktmotor vóór 1 januari 2007).
 • Het attest van schrapping als het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag voer.
 • Een kleurenfoto van het vaartuig (zijaanzicht).
 • Een kleurenfoto van het CIN/HIN/rompnummer van het vaartuig
 • Een kleurenfoto van de CE-markering van het vaartuig (voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998).

Betaling en afgifte

De aanvraag voor immatriculatie wordt onderzocht na betaling van de retributie:

 • Betaling met Bancontact, Mister Cash, Maestro, Visa of Mastercard via de online applicatie.
 • Door overschrijving met verplichte vermelding van de unieke gestructureerde mededeling. De eventuele bankkosten zijn ten laste van de aanvrager.

Het immatriculatiedocument wordt opgestuurd.

Aankoop

Bij verandering van eigenaar moet de nieuwe eigenaar een nieuwe aanvraag doen (zie aanvraag). Vergeet niet om in het vak “Nr immatriculatie” het nummer van de bestaande immatriculatie(plaat) te vermelden. Een bewijs van aankoop en, voor iedere eigenaar een nationaliteitsbewijs en bewijs van woonst of een afdruk van de gegevens van de Belgische elektronische identiteitskaart, moeten worden bijgevoegd. Wijzig eventueel ook de karakteristieken (bv naam vaartuig, thuishaven, andere motor).

Wijziging karakteristieken

Om de wijziging van de karakteristieken van het vaartuig (nieuwe motor, naam, thuishaven, …) te melden, kan gebruik worden gemaakt van onderstaand meldingsformulier.

Uit de vaart

Als het vaartuig wordt vernietigd, in het buitenland wordt verkocht of niet meer wordt gebruikt, moet dit worden gemeld. Hiervoor kan onderstaand formulier worden gebruikt. De eventuele immatriculatieplaat moet ter schrapping worden teruggestuurd. . Een attest van doorhaling wordt afgegeven.

Diefstal - Verlies van de immatriculatieplaat

Zowel bij diefstal als bij verlies van de immatriculatieplaat moet een attest met notitienummer van het PV van de politie ingediend worden bij de aanvraag van een nieuwe immatriculatie.

 

Contact


E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be

Tel.: +32 (0)2 277 35 31

 Dit telefoonnummer is bereikbaar iedere werkdag tussen 9u en 11u30.

 

Loket pleziervaart Brussel, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

 • loketuren: dinsdag en vrijdag van 9 tot 11u45

Loket pleziervaart Oostende, Natiënkaai 5, 8400 Oostende

 • loketuren:  dinsdag en donderdag van 9u tot 11u45

Loket pleziervaart Gent, Port Arthurlaan 12, 9000 Gent

 • loketuren: dinsdag en donderdag van 9 tot 11u45

Pleziervaart Antwerpen, Posthoflei 5, 2600 Antwerpen (Berchem)

 • geen loket