Herkenningstekens

 

Tot 1 september 2019

Voor zover aan bepaalde reglementen moet worden voldaan, moeten op het vaartuig bepaalde herkenningstekens worden aangebracht. Als die tekens zelf worden aangebracht (bijvoorbeeld door schilderen), moeten ze duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn; zij moeten licht van kleur zijn op een donkere grond, of donker van kleur op een lichte grond. De breedte en de lijndikte van de tekens moeten in verhouding staan tot de opgelegde of aanbevolen hoogte.

 

Binnenwateren

Groot schip

Dit is een schip dat in lengte groter of gelijk aan 20 meter is.

 1. Naam van het vaartuig: 20 cm, aan beide zijden en achteraan.
 2. Thuishaven: 15 cm, aan beide zijden of achteraan.
 3. Land(code): 15 cm, aan beide zijden of achteraan.
 4. Uniek Europees scheepsidentificatienummer: 20 cm, aan beide zijden en achteraan
 5. Metingsmerk: 10 cm (aanbevolen hoogte), op de achtersteven.

 

Klein schip

Dit is een schip dat in lengte kleiner is dan 20 meter.

 1. Naam van het vaartuig: 10 cm, aan beide zijden.
 2. Nummer van immatriculatie (Bxxxxx): 
  10 cm, in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan weerszijden van het schip
  20 cm, als de snelheid meer dan 20km/u is

 

Maritieme wateren

Vlaggenbrief

 1. Naam vaartuig: 10 cm (aanbevolen hoogte), op het achterschip, of als dit niet mogelijk is, op beide flanken
 2. Thuishaven: 10 cm (aanbevolen hoogte), op het achterschip, of als dit niet mogelijk is, op beide flanken

 

 

Vanaf 1 september 2019

Op het pleziervaartuig moeten een aantal herkenningstekens vermeld worden. De kentekens moeten duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn. Zij moeten licht van kleur zijn op een donkere grond, of donker van kleur op een lichte grond. De breedte en de lijndikte van de tekens moeten in verhouding staan tot de opgelegde of aanbevolen hoogte. 
 
 

Kleinzeilerij en waterscooters

Met kleinzeilerij wordt bedoeld de pleziervaartuigen zonder motor, zonder kajuit, met zeil en een romplengte van 6,5m of minder.
1. Registratienummer: 10cm hoog, aan beiden zijden of op de achterzijde
 
 

Geregistreerd voor de binnenwateren

Klein schip (kleiner dan 20m)

1. Naam van het vaartuig: 10 cm hoog, aan beide zijden;
2. Thuishaven: 10 cm hoog, aan beide zijden of achteraan;
3. Registratienummer: 
o 10 cm hoog, aan beide kanten aan de voorsteven of in het midden;
o 20cm hoog als de maximale snelheid meer dan 20km/h bedraagt.
 

Groot schip (vanaf 20m)

1. Naam van het vaartuig: 20cm hoog, aan beide zijden en achteraan;
2. Thuishaven: 15cm hoog, aan beide zijden of achteraan;
3. Land(code): 15cm hoog, aan beide zijden of achteraan;
4. Uniek Europees scheepsidentificatienummer (ENI): 20cm hoog, aan beide zijden en achteraan;
5. Metingsmerk: 10cm hoog (aanbevolen hoogte), op de achtersteven.
 
 

Geregistreerd voor de zee

Klein vaartuig (kleiner dan 20m)

1. Naam van het pleziervaartuig: 10cm hoog (aanbevolen hoogte), op het achterschip, of als dat niet mogelijk is, op beide flanken;
2. Thuishaven: 10cm hoog (aanbevolen hoogte), op het achterschip, of als dat niet mogelijk is, op beide flanken;
3. Registratienummer: 10cm hoog, in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan beiden zijden.
 
 

Groot vaartuig (vanaf 20m)

1. Naam van het pleziervaartuig: 20cm hoog (aanbevolen hoogte), op het achterschip, of als dat niet mogelijk is, op beide flanken;
2. Thuishaven: 20cm hoog (aanbevolen hoogte), op het achterschip, of als dat niet mogelijk is, op beide flanken;
3. Registratienummer: 20cm hoog, in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan beiden zijden.