Handelaarsplaten

Banner pleziervaart

 

Handelaars in de pleziervaart kunnen een toelating aanvragen om niet-geregistreerde pleziervaartuigen tijdelijk te gebruiken onder strikte voorwaarden.

 

Voorwaarden

 • er mag geen vergoeding door de handelaar aan derden worden aangerekend;
 • deze toelating mag enkel gebruikt worden bij demonstratievaart, proefvaart, promotievaart, uitzonderlijke vaart van en naar de werf of het afgemeerd liggen bij de handelaar zelf;
 • het gebruik is beperkt in vaargebied en in tijd;
 • er moet altijd een vertegenwoordiger of gemachtigde van de handelaar aan boord zijn (behalve bij het afgemeerd liggen);
 • ze is enkel geldig voor die pleziervaartuigen waarmee de handelaar een juridische band heeft.

 

Aanvraag

Enkel mogelijk door een handelaar in de pleziervaart, met name ondernemingen die over de volgende NACEBEL-codes beschikken (zie Kruispuntbank der ondernemingen), kunnen een aanvraag doen :

 • 47.640
 • 47.64002
 • 30.120
 • 30.12001

 

 • 30.12002
 • 30.12003
 • 30.12004

 

U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina. Het ingevulde formulier stuurt u naar requestplate.yachting@mobilit.fgov.be

 

Betaling

Bij de eerste aanvraag dient een retributie van 159 euro betaald te worden, bij een vernieuwing 80 euro. U zal na uw aanvraag een betalingsuitnodiging ontvangen per mail. Na ontvangst van betaling en indien we u een handelaarsplaat toekennen wordt het toelatingsattest per post opgestuurd.

 

De toelating is geldig voor 1 jaar. De retributie wordt niet terugbetaald als de aanvraag wordt geweigerd.

 

Gebruik

Elk gebruik van de handelaarsplaat dient minstens 3 uur voor het feitelijk gebruik gemeld te worden.

De melding doet u via de link: https://es.mobilit.fgov.be/aplaat/.

Voor vragen ivm de melding mailt u naar : useplate.yachting@mobilit.fgov.be(link stuurt een e-mail)

Het gebruik is enkel toegelaten voor specifieke situaties (zie voorwaarden hoger vermeld) binnen de Belgische wateren.

De handelaarsplaat dient duidelijk zichtbaar bevestigd te worden aan het pleziervaartuig:

 • 1 aan het hek,
 • 1 aan bakboord,
 • 1 aan stuurboord.

 

De handelaarsplaat zelf is een metalen plaat waarop het identificatienummer dat u van ons ontvangt met groene cijfers (met hoogte van 7 cm) is aangebracht (zoals commerciële kentekenplaten voor voertuigen).