Handelaarsplaten

 

Voorwaarden

Handelaars in de pleziervaart kunnen een toelating aanvragen om niet-geregistreerde pleziervaartuigen tijdelijk te gebruiken, onder strikte voorwaarden:
  • er mag geen vergoeding door de handelaar aan derden worden aangerekend;
  • enkel bij demonstratievaart, proefvaart, promotievaart, uitzonderlijke vaart van en naar de werf, afgemeerd liggen bij de handelaar;
  • beperkt in vaargebied en in tijd;
  • er moet een vertegenwoordiger of gemachtigde van de handelaar aan boord zijn (behalve bij het afgemeerd liggen);
  • enkel geldig voor die pleziervaartuigen waarmee de handelaar een juridische band heeft.
 

Aanvraag

Meer info volgt.
 

Gebruik

Meer info volgt.