Grote pleziervaartuigen zee

Banner pleziervaart

Vanaf 1 september 2019

 

Pleziervaartuigen met een romplengte van meer dan 24m vallen onder een speciale regeling.

 

Met een lengte tussen de loodlijnen kleiner dan 24m

  • Pleziervaartuig moet voorzien van een certificaat van de romp door een gemachtigde organisatie
  • Pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik moet voor de romp geklasseerd zijn bij een gemachtigde organisatie

 

Met een lengte tussen de loodlijnen van 24m of meer

  • Pleziervaartuig moet voor de romp en de machine-installaties geklasseerd zijn bij een gemachtigde organisatie

 

De pleziervaartuigen moeten voldoen aan de technische voorschriften zoals opgelegd door de Minister.