Grote pleziervaartuigen binnenwateren

Banner pleziervaart

Pleziervaartuigen die varen op de binnenwateren moeten voorzien zijn van de nodige reglementaire documenten.

Voor deze vaartuigen, kunt u terecht bij de FOD Mobiliteit en Vervoer met het oog op het bekomen van volgende documenten en nummers:
  • Uniebinnenvaartcertificaat (met eventueel met bijkomende zone R voor het varen op de Rijn);
  • Uniek Europees Scheepsidentificatienummer (ENI);
  • Meetbrief
  • Certificaat van deugdelijkheid (bedrijfs- en beroepsmatig gebruik vanaf 1 september 2019).
 

Uniebinnenvaartcertificaat

Het uniebinnenvaartcertificaat geeft aan dat een schip voldoet aan de Europese richtlijn betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen. Deze Richtlijn geldt voor vaartuigen ≥ 20 m of waarvan het product lengte (L) x breedte (B) x max. diepgang (T) groter is dan 100m³. Het uniebinnenvaartcertificaat wordt afgegeven na een technische schouwing van het vaartuig. De zone waarin het schip kan varen wordt op het certificaat aangegeven. Indien het schip op de Rijn mag varen wordt een bijkomende zone R op het certificaat aangegeven.
 
Voorwaarden
Het deelonderzoek in verband met het casco wordt aangetoond door een bewijs van deugdelijkheid of klassecertificaat, afgegeven door een erkende Belgische classificatiemaatschappij.
 
Het schip moet door de Commissie van Onderzoek voor de verdere overeenstemming met de geldende reglementering worden onderzocht. In afwachting van het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden, naar aanleiding van het onderzoek, kan de Commissie van Onderzoek een voorlopig certificaat afleveren. Wanneer het vaartuig in overeenstemming is met de technische voorschriften zal de Commissie van Onderzoek het definitief uniebinnenvaartcertificaat afleveren.
 

Meetbrief

Pleziervaartuigen met een romplengte gelijk aan of groter dan 20 m moeten een meetbrief voor binnenvaartuigen aan boord hebben.
 
Dit document vermeldt de voornaamste kenmerken van het vaartuig (lengte, breedte, diepgang, waterverplaatsing,…), is 15 jaar geldig en nadien per 15 jaar verlengbaar.
 
Om een meetbrief of de verlenging van een meetbrief te bekomen, dient het vaartuig te worden gemeten door een bevoegde scheepsmeter. Na meting en controle van de nodige documenten (eigendomsbewijs, attest motorvermogen en eventueel bouwplan) wordt de meetbrief toegestuurd of aan boord verlengd.
 
 

Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Vanaf 1 september 2019
 
Pleziervaartuigen met een Uniebinnenvaartcertificaat die ingezet worden voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik moeten voldoen aan extra vereisten . Voor deze vaartuigen moet een certificaat van deugdelijkheid aangevraagd worden.
 
 

Afspraken en info

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer
Pleziervaartcommissie
Tel +32 (0)2 277 35 54 of +32 (0)2 277 45 03  (afspraken op dinsdag- en donderdagnamiddag tussen 14u30 en 15u30)