Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

Banner pleziervaart

Onderscheid

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen privaat gebruik en bedrijfs- of beroepsmatig gebruik:

 

 • Een pleziervaartuig voor privaat gebruik is een vaartuig dat aan pleziervaart doet met maximum 12 passagiers aan boord.
  • Registratiebrief voor pleziervaartuigen (2,50m -24,00m)
  • Registratiebrief voor kleinzeilerij voor een zeilvaartuig maximaal 6,50m lengte, zonder kajuit met zeil en zonder motor

 

 • Een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik is een pleziervaartuig dat wordt gebruikt bij de uitoefening van een economische activiteit (2,50m -24,00m)
 • met of zonder winstoogmerk;
 • door een onderneming of een natuurlijk persoon;
 • ongeacht de plaats waar de activiteit plaatsvindt.

 

Hieronder vallen onder andere verhuur, vervoer van (maximum) 12 betalende passagiers, vaarlessen enz. binnen het kader van pleziervaart. Ook alle pleziervaartuigen die worden geregistreerd door een verhuurbedrijf vallen onder deze categorie.

 

Dit onderscheid heeft invloed op het type registratie en de uitrusting aan boord.

 

Een pleziervaartuig voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik moet voorzien worden van een certificaat van deugdelijkheid. Dit geldt zowel voor het gebruik op de binnenwateren als op zee.

 

Pleziervaartuigen met een buitenlandse registratie die aan bedrijfs- of beroepsmatig willen doen, moeten binnen de Belgische wateren een Belgisch certificaat van deugdelijkheid aanvragen.

 

Een vaartuig dat niet aan pleziervaart doet, wordt niet aanzien als pleziervaartuig en kan derhalve ook geen registratiebrief krijgen. U dient hiervoor contact op te nemen met ship.reg@mobilit.fgov.be

 

 

Contact: aanvraag voor een Certificaat van Deugdelijkheid (schouwing)

Scheepvaartcontrole Pleziervaart

Natiënkaai 5

8400 Oostende

Tel.: +32 (0)2 277 45 02 of 02 277 45 03 of 02 277 35 54 

Fax: +32 (0)2 277 40 95

Mail: yachting@mobilit.fgov.be

 

Verplichte registratie

 • Een pleziervaartuig dat zich op de Belgische binnenwateren of Belgische zee bevindt moet geregistreerd zijn.
 • Een pleziervaartuig kan voorzien zijn van een Belgische registratiebrief of een buitenlandse registratiebrief, als deze wettelijk het recht geeft de betreffende buitenlandse vlag te voeren.
 • Zijn vrijgesteld van registratie :
  • schepen die gebruikt worden of bestemd zijn voor het vervoer van meer dan 12 passagiers (deze gebruiken een andere procedure voor inschrijving)
  • tuigen gebruikt voor brandingsporten, zoals kites, windsurftuigen en surfplanken, met uitzondering van waterscooters
  • tuigen voor strandvermaak zoals opblaasbare rubberbootjes die niet geschikt zijn voor een motor en luchtmatrassen
  • kano’s en kajaks, gondels en waterfietsen
  • overheidsvaartuigen

Aandacht – Uniebinnenvaartcertificaat 

 • Voor pleziervaartuigen die over een Uniebinnenvaartcertificaat beschikken en enkel in de binnenwateren en de havens varen, geldt dit Uniebinnenvaartcertificaat als hun registratiebrief.

Aandacht – bestaande vlaggenbrieven

De vlaggenbrief blijft zijn geldigheid bewaren tot het einde van zijn geldigheidsduur

 Opgelet: Het Nederlands snelheidsnummer wordt niet erkend als buitenlandse registratie.

 

Voorwaarden registratie

Pleziervaartuigen met een lengte vanaf 2,5m waarvan de eigenaar een band met België heeft, moeten geregistreerd worden. (buiten waterscooters, deze moeten altijd geregistreerd worden ongeacht de lengte)

 

Er is sprake van een band met België als:

 • het pleziervaartuig voor meer dan 50% in eigendom is van Belgen of personen die officieel in België wonen of;
 • het pleziervaartuig voor minstens 50% in eigendom is van een rechtspersoon ingeschreven in de KBO of;
 • een combinatie van bovenstaande.

 

Handelaars in pleziervaartuigen kunnen voor pleziervaartuigen die voor het eerst op de Europese markt komen een registratiebrief aanvragen.

 

Aandacht – thuishaven

 De thuishaven van het pleziervaartuig moet de officiële naam zijn van een Belgische stad of gemeente.

 

Aanvraag registratiebrief privaat en bedrijfs- en beroepsmatig gebruik

Vraag hier online uw registratiebrief aan:

Opgelet bij aanvraag registratiebrief voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik, altijd gebruik maken van de “blanco aanvraag” in de online aanvraag applicatie.

 

Graag aandacht voor volgende zaken:

 • Om het aanvraagformulier te kunnen openen moet u over een recente versie van Adobe Reader (externe link) beschikken.
 • Om de applicatie te kunnen gebruiken raden we u aan een recente browser versie te gebruiken (Chrome, Firefox, Internet Explorer).
 • De klanten in het bezit van een Belgische identiteitskaart dienen over een elektronische kaartlezer + pincode eID te beschikken om zich te kunnen registreren. ofwel in te loggen via gebruikersnaam/paswoord :  registreren-> alle velden invullen – 2. paswoord kiezen (bv Scheepvaart+1) – 3. wanneer alles goed ingevuld is ontvangt U een mail met een link - bevestigen de link – 4. terugkeren naar onze website : gebruikersnaam = uw mailadres en het gekozen paswoord – 5. op dat moment kan U de aanvraag doen.

 

Toe te voegen documenten bij uw aanvraag registratiebrief voor zowel privaat als bedrijfs- of beroepsmatig gebruik:

 • Het eigendomsbewijs van het vaartuig/de motor (factuur, verkoopcontract, notarisakte). Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen: naam, voornaam en volledig adres van de verkoper(s) en de koper(s), datum, prijs, beschrijving van het vaartuig/de motor en de handtekening van alle contractanten.
 • Indien een niet-Belgische eigenaar een natuurlijk persoon is: een nationaliteitsbewijs (inclusief geboorteplaats en -datum) of een kopie van de identiteitskaart of paspoort.
 • Indien de eigenaar een rechtspersoon is: een bijgewerkte kopie van de statuten.
 • Indien er meer dan één natuurlijke persoon eigenaar is: een door alle eigenaars ondertekend volmachtformulier (onderdeel van het elektronisch aanvraagformulier). In dat geval is het de referentiepersoon die de aanvraag indient.
 • De verklaring van overeenstemming CE voor het pleziervaartuig dat vanaf 16 juni 1998 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, OF het bewijs leveren dat het vaartuig ingeschreven was als of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de EER vóór 16 juni 1998. OPGELET: het volledige document (ook de opgelegde normen/ISO).
 • De verklaring van overeenstemming CE voor de waterscooter of viertaktmotor die vanaf 1 januari 2006 in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld, (indien een tweetaktmotor vanaf 1 januari 2007), OF bewijs leveren dat de waterscooter of viertaktmotor in de handel werd gebracht of in bedrijf werd gesteld in de EER vóór 1 januari 2006 (indien een tweetaktmotor vóór 1 januari 2007).
 • Het attest van schrapping indien het vaartuig tweedehands gekocht is en onder vreemde vlag voer.
 • Een kleurenfoto van het zijaanzicht vaartuig.
 • Een kleurenfoto van het CIN/HIN/rompnummer van het vaartuig.
 • Een kleurenfoto van de CE-markering van het vaartuig (voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998).

 

Als een document niet is opgemaakt in het Nederlands, Frans of Duits moet een vertaling worden bijgevoegd

 

 

Geldigheid : De registratiebrief is 5 jaar geldig. Er wordt een retributie aangerekend van €53,00 voor pleziervaartuigen en € 32,00 voor kleinzeilerij

Deze retributie wordt ook aangerekend bij overgang van vlaggenbrief naar registratiebrief.

De aanvraag voor een registratiebrief wordt onderzocht na betaling van de retributie. Weigering van het dossier of annulatie door klant,  geeft geen aanleiding tot terugbetaling van de retributie.

 

Betalingswijze:

 • Betaling met Bancontact, Mister Cash, Maestro, Visa of Mastercard via de online applicatie.
 • Door overschrijving met verplichte vermelding van de unieke gestructureerde mededeling. De eventuele bankkosten zijn ten laste van de aanvrager.

Aflevering: de registratiebrief wordt enkel per post opgestuurd.

 

Vernieuwing van registratiebrief

Zes maand voor de vervaldag van de registratiebrief zal de administratie de persoon die registreerde een verwittiging per email of post  versturen, zodat een verplichte online aanvraag tot vernieuwing van de registratiebrief kan ingediend worden.

Als er geen wijzigingen zijn, zal er kosteloos een nieuwe registratiebrief opgestuurd worden.

Opgelet: de retributie wordt wel aangerekend bij overgang van vlaggenbrief naar registratiebrief en wanneer een nieuwe registratiebrief wordt aangevraagd naar aanleiding van wijzigingen aan het pleziervaartuig.

 

De registratiebrief vervalt echter wanneer:

Het pleziervaartuig niet meer voldoet aan de vereiste voorwaarden;

 • de eigendom wordt overgedragen (geheel of gedeeltelijk, los van betaling);
 • naam of thuishaven wordt gewijzigd;
 • het pleziervaartuig een ingrijpende verbouwing ondergaat;
 • een nieuwe motor wordt geïnstalleerd;
 • er een wijziging plaatsvindt in de te bevaren zones (binnenwateren/zee-binnenwateren);
 • er een wijziging plaatsvindt in het al dan niet bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

Dit wil zeggen dat een nieuwe registratiebrief dient te worden aangevraagd en een nieuwe retributie dient te worden betaald. Er volgt een automatische schrapping van de vorige registratie.

 

Aandacht – bestaande vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten.

De vlaggenbrief blijft zijn geldigheid bewaren tot het einde van zijn geldigheidsduur.

 Het immatriculatiedocument blijft nog geldig, volgens volgend schema:

 Immatriculatiedocument

Overgang naar registratiebrief

01/01/2010-31/12/2017

<31/12/2020

01/01/2006-31/12/2009

<31/12/2021

01/01/2003-31/12/2005

<31/12/2022

01/01/2000-31/12/2002 of

01/01/2018 -30/08/2019

<31/12/2023

01/01/1990-31/12/1999

<31/12/2024

< 31/12/1989

<31/12/2025

Voor het verstrijken van deze geldigheidsperiode dient een registratiebrief bekomen te worden.

 

Aandacht – schrapping van de registratie

Zie onze website onder “schrapping registratiebrief” (link naar pagina schrapping)

 

Aandacht – handelaarsplaat voor tijdelijk gebruik

Handelaars in de pleziervaart kunnen een toelating aanvragen om niet-geregistreerde pleziervaartuigen tijdelijk te gebruiken, onder strikte voorwaarden.

 

Contact

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be

Telefoon: +32 (0)2 277 35 31

Dit telefoonnummer is bereikbaar iedere werkdag tussen 9u en 11u30