Verplichting brevet

Algemeen

Voor de binnenwateren is een vaarbrevet verplicht indien het pleziervaartuig:
  • wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • door een motor voortbewogen sneller dan 20 km/u kan varen, of
  • een romplengte van meer dan 15m heeft.
Op de Beneden-Zeeschelde is dat het algemeen stuurbrevet, op de andere binnenwateren is een beperkt stuurbrevet voldoende.
In de kusthavens en op zee is een vaarbrevet verplicht, indien:
  • het pleziervaartuig wordt ingezet voor bedrijfs- of beroepsgebruik, of
  • het een romplengte van meer dan 24m heeft.
Vanaf 1 januari 2022 geldt de verplichting zowel op de binnenwateren als op zee.
 
Voor de particuliere gebruiker is een algemeen stuurbrevet voldoende.
 

Bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

De kapitein (en eventueel officieren belast met brugwacht) aan boord van pleziervaartuigen ingezet voor bedrijfs- en beroepsmatig gebruik tot een lengte van 24m moeten op zee houder zijn van het betreffende STCW-brevet.
 
Binnen de havens van de kust, de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) en de EEZ is het brevet yachtman voldoende.
 
Binnen de havens van de kust en de Belgische territoriale zee (12 zeemijl) is voor de scholing met pleziervaartuigen zonder kajuit een scholingsbrevet voldoende. Dit geldt enkel voor scholing georganiseerd door een Gemeenschap of door een sportfederatie erkend door een Gemeenschap of door sportclubs aangesloten bij de sportfederatie.