Yachtman/yachtnavigator

Procedure tot eind 2019

Voor de pleziervaart op zee is in België geen enkel bekwaamheidsbewijs vereist, maar een opleiding is wel sterk aanbevolen. Personen die toch een officieel brevet wensen, kunnen in België een examen afleggen. Met het brevet bewijst men zijn bekwaamheid en dit kan van nut kan zijn bij het huren van een pleziervaartuig in België of in het buitenland.
 

Er bestaan twee brevetten:

 • brevet van Yachtman voor de kustwateren (minimum 20 jaar oud)
 • brevet van Yachtnavigator voor op volle zee (minimum 21 jaar oud)

Examens

De examenjury, samengesteld door de Minister, neemt enkel de examens pleziervaart af. Zij is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lessen die eventueel door derden worden georganiseerd. Het volgen van lessen is niet verplicht voor de deelname aan de examens.
 
Als u wenst deel te nemen aan het examen voor het bekomen van het brevet Yachtman of Yachtnavigator moet u zich online inschrijven aan de hand van uw identiteitskaart. Voor buitenlanders die geen Belgische identiteitskaart hebben is op de site een speciale procedure voorzien.
 
Op de site moet u uit de lijst met mogelijkheden het soort examen, de plaats en het tijdstip van het examen zelf kiezen. U zal dan een mail ontvangen met de vraag om het inschrijvingsgeld te storten op het rekeningnummer en met de gestructureerde mededeling die in de mail vermeld staan.
 
Eens uw betaling ontvangen, krijgt u een mail met de uitnodiging voor het examen. Op deze uitnodiging staat uw uniek examennummer, dat u nodig hebt om aan het examen op de computer te kunnen deelnemen.
Vergeet niet deze uitnodiging, samen met uw identiteitskaart,  op het examen mee te brengen!
 
 

EXAMENDAGEN :

 
Berchem :
 • dinsdag en donderdag,  09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
 • vanaf 1 oktober tot 31 maart: donderdag
Brussel :
 • donderdagnamiddag, 13.00 - 16.00 u.
Oostende :
 • dinsdag en woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
 • vanaf 1 oktober tot 31 maart: woensdag
 

Contact

Secretariaat Brevetten Pleziervaart op Zee
Natiënkaai 5
8400 Oostende
 
Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9u tot 12u.
 

Vanaf 1 januari 2020

 
De vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgegeven door de administratie, als aan volgende voorwaarden is voldaan:
 • minimumleeftijd 16 jaar;
 • medisch geschikt;
 • geslaagd in theoretisch gedeelte;
 • geslaagd in de praktijktest.
 
Er kan maar een brevet yachtman aangevraagd worden als betrokkene beschikt over een Algemeen Stuurbrevet. Bij de aanvraag van een brevet yachtnavigator dient men te beschikken over het brevet yachtman.

 

Aanvraag

Als u wenst deel te nemen aan het examen voor het bekomen van het brevet Yachtman of Yachtnavigator moet u zich online inschrijven aan de hand van uw identiteitskaart. Voor buitenlanders die geen Belgische identiteitskaart hebben is op de site een speciale procedure voorzien.
 
Op de site moet u uit de lijst met mogelijkheden het soort examen, de plaats en het tijdstip van het examen zelf kiezen. U zal dan een mail ontvangen met de vraag om het inschrijvingsgeld te storten op het rekeningnummer en met de gestructureerde mededeling die in de mail vermeld staan.
 
Eens uw betaling ontvangen, krijgt u een mail met de uitnodiging voor het examen. Op deze uitnodiging staat uw uniek examennummer, dat u nodig hebt om aan het examen op de computer te kunnen deelnemen.
Vergeet niet deze uitnodiging, samen met uw identiteitskaart,  op het examen mee te brengen!
 
 
Het theoretisch examen = een meerkeuzeproef op computer
 • Inschrijving: Online inschrijving met uw ID-kaart voor deelname aan computerproef.
 • Per deelname aan een theoretisch examen dient 37,5 EUR betaald te worden.
 

De praktijktest

 • - Tot eind 2020 gelden volgende vereisten:
  • Voor Yachtnavigator is een praktijktest voorzien afgenomen door de Examencommissie.
 • Vanaf 1 januari 2021 is er een praktijktest verplicht:
  • De minister bepaalt welke praktische kennis en vaardigheid voor de verschillende vaarbevoegdheidsbewijzen en het radarbrevet nodig geacht zijn.
  • De administratie bepaalt welke onderdelen en op welke wijze deze tijdens het praktisch examen moeten getest worden.
  • Afgenomen door een persoon met voldoende ervaring die zelf het brevet heeft.
  • Verdere informatie volgt.
 

EXAMENDAGEN :

 
Berchem :
 • dinsdag en donderdag,  09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
 • vanaf 1 oktober tot 31 maart: donderdag
Brussel :
 • donderdagnamiddag, 13.00 - 16.00 u.
Oostende :
 • dinsdag en woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
 • vanaf 1 oktober tot 31 maart: woensdag
 
Contact
Secretariaat Brevetten Pleziervaart op Zee
Natiënkaai 5
8400 Oostende
 
Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9u tot 12u.