ICC

Het ICC (International Certificate for operators of pleasure Craft) is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend. Onze nationale brevetten (zoals het stuurbrevet, yachtman en yachtnavigator) daarentegen worden bij de plaatselijke autoriteiten of bij bootverhuurders niet altijd aanvaard als bewijs van vaarbekwaamheid.

Om een Belgisch ICC te bekomen volstaat het om Belg te zijn of een officieel verblijfsadres in België te hebben en over een gepast Belgisch brevet te beschikken. Het is dus niet nodig nog een extra test of examen af te leggen. Het ICC is levenslang geldig.

Er bestaan meerdere categorieën voor het ICC:

  • Volgens de plaats waar men wenst te varen:
    • “I” (inland): voor de binnenwateren
    • “C” (coast): voor de kustwateren
  • Volgens het type vaartuig:
    • “M” (motor): voor motorboten
    • “S“ (sail): voor zeilboten

 

Uw brevet geeft recht op ...
I C M S
Algemeen stuurbrevet x x x Wie een ICC wenst dat (ook) geldt voor een zeilvaartuig,
zal een verklaring op eer moeten ondertekenen
dat de nodige zeilbekwaamheid werd verworven.
Beperkt stuurbrevet x   x
Brevet yachtman   x x
Brevet yachtnavigator   x x
Vaarbewijs A x x x
Vaarbewijs B x   x
Rijnpatent x x x

Aanvraag

Onderaan deze pagina kunt u een lijst downloaden van alle aangewezen organisaties. Kies er één uit de lijst om een aanvraag bij in te dienen. U hoeft geen lid te zijn en de voorwaarden zijn overal dezelfde. Op hun websites vindt u het nodige aanvraagformulier dat u ingevuld en ondertekend terugbezorgt samen met de nodige documenten (kopie brevetten, pasfoto, eventuele documenten die zeilervaring aantonen, …). De organisatie behandelt uw aanvraag verder en bezorgt u uw ICC.

 

De aangewezen organisaties zijn uw contactpunt, ook bij verlies of beschadiging van uw kaart (=aanvraag duplicaat) of voor het aanvragen van een ICC met een hogere categorie (=aanvraag upgrade bv. van ICC type I naar ICC type IC)

 

FAQ

Kan ik met een Belgisch stuurbrevet blijven varen in België en/of het buitenland?
Ja, voor de Belgische scheepvaartwegen verandert er niets wezenlijks. Uiteraard is het Belgisch ICC een volwaardig vaarbewijs, ook op de Belgische wateren. Men kan dus bij controles evenzeer het ICC als bv. een Belgisch stuurbrevet voorleggen. Wat het buitenland betreft: in bepaalde landen worden Belgische brevetten aanvaard. Het hangt af van de regelgeving in die landen of ze, na de invoering van het Belgisch ICC, nog de andere Belgische brevetten zullen blijven aanvaarden. Het is in elk geval veilig om steeds in het buitenland het ICC te gebruiken.

 

Ik heb een pleziervaartuig waarvoor geen stuurbrevet nodig is maar ik zou graag een Belgisch ICC hebben om in het buitenland te kunnen varen. Hoe kan ik een ICC bekomen?
U moet eerst titularis zijn van een geschikt Belgisch stuurbrevet en dus een examen afleggen.

 

Kan ik met een professioneel vaarbrevet een ICC bekomen?
Voor Belgische binnenvaartbrevetten (vaarbewijs A en B, Rijnpatent) is er geen probleem. Omdat het ICC geen betrekking heeft op de zee komen de professionele brevetten voor op zee niet voor in de lijst van vaarbevoegdheidsbewijzen waarvoor een ICC kan worden afgegeven.

 

Waarom krijg ik met een brevet van yachtman geen Belgisch ICC voor de binnenwateren?
Yachtman (en yachtnavigator) zijn brevetten voor op zee. Een ICC kan slechts bekomen worden o.a. wanneer men een examen over het vaarreglement heeft afgelegd. De examenstof voor yachtman of yachtnavigator omvat niet het binnenvaartreglement (APSB: Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren van het Koninkrijk) en dit reglement is verplichte kennis volgens de internationale afspraken. Omdat zowel yachtman als yachtnavigator voldoen aan de vereisten voor het ICC Kust (ICC C) kan men dus wel een ICC C verkrijgen met het yachtman of yachtnavigator brevet.

 

Ik ben Belg en ik heb een buitenlands ICC. Kan ik dat inruilen voor een Belgisch ICC?
Neen. U kunt met een geldig buitenlands ICC in België blijven varen.

 

Ik ben geen Belg en woon in het buitenland. Kan ik een Belgisch ICC bekomen?
Neen. U voldoet niet aan de voorwaarde “hetzij Belg zijn, hetzij een vaste verblijfplaats hebben in België”.

 

Waarom is er geen Belgisch ICC voor de volle zee?
Het ICC werd ingevoerd door een afdeling van de Economische Commissie voor Europa in Genève die bevoegd is voor de reglementering op de binnenwateren. De zee valt buiten deze bevoegdheid.

 

Kan ik een Belgisch ICC bekomen met een attest van bekwaamheid?
Neen, dit document komt niet voor in de lijst van vaarbevoegdheidsbewijzen die in aanmerking komen voor een ICC. U moet eerst een Belgisch stuurbrevet bekomen.