Beperkt en algemeen stuurbrevet

Vereisten

De vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgeleverd door de administratie, als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • minimumleeftijd 16 jaar (inschrijven voor het examen kan vanaf 15 jaar);
 • medisch geschikt (medisch attest blijft maar 2 jaar geldig);
 • geslaagd in theoretisch gedeelte;
 • geslaagd in de praktijktest.

 

Aanvraag van een brevet

 • Het brevet wordt aangevraagd via de erkende federaties. De aanvraag gebeurt aan de hand van onderstaand formulier “Formulier aanvraag brevet”.
 • De federaties helpen u bij de gehele procedure en geven alle benodigde informatie.
 • Voor het beheer van uw dossier en uw aanvraag vragen de federaties een (door hen vastgelegde) bijdrage die u rechtstreeks aan hen betaald. Dit staat los van de retributie die u betaalt aan de FOD Mobiliteit en Vervoer voor de deelname aan het theoretische examen (zie verder).
 • Overzicht van de erkende federaties vindt u hier onderaan.

 

Aanvraag van een duplicaat

 • Een duplicaat kan worden aangevraagd met behulp van het aanvraagformulier dat u onderaan deze pagina terugvindt. Alle verdere instructies vindt u daarin terug. De aanvraag verloopt volledig via mail.
 • De aanvraag van een duplicaat is ENKEL mogelijk als aan strikte voorwaarden voldaan is: verlies, diefstal, beschadiging, foutieve gegevens of brevet nooit ontvangen.
 • Een duplicaat wordt pas afgeleverd nadat wij de betaling van 20 euro hebben ontvangen.

 

Inschrijving voor het theoretisch examen

De inschrijving verloopt als volgt:

 • De inschrijving gebeurt online aan de hand van uw ID-kaart (link zie lager). Voor buitenlanders die geen Belgische identiteitskaart hebben is op de site een speciale procedure voorzien.
 • U geeft aan voor welk(e) examen(s) u zich wenst in te schrijven en kiest de plaats en het tijdstip van het examen.
 • U zult dan een mail ontvangen met de vraag om het inschrijvingsgeld te storten op het rekeningnummer en met de gestructureerde mededeling die in de mail vermeld staan. Bij ELKE inschrijving dient u voor ELK examen afzonderlijk 38 euro te betalen (zie modulaire opbouw).Opgelet: check uw spam folder! 
 • Uiterlijk 1 week voor de datum van het examen dienen wij het geld te ontvangen. Terugbetaling is niet mogelijk. Herboeken is gratis.
 • Na ontvangst van de betaling ontvangt u een bevestiging en een uitnodiging voor het examen. Op deze uitnodiging staat uw uniek examennummer dat u nodig hebt om aan het examen deel te nemen.
 • Als u 75 euro betaalde aan de erkende federatie, kunt u een gedeelte van het geld terugkrijgen van de federatie.
 • OPGELET: zonder betaling of bij te late betaling kan het examen NIET doorgaan!

Modulaire opbouw

 • De theoretische examens gebeuren stapsgewijs en zijn modulair: indien u een algemeen stuurbrevet wenst te bekomen dient u 2 examens af te leggen:
  • Beperkt stuurbrevet;
  • Aanvulling tot algemeen stuurbrevet.
 • De kandidaat moet zich apart voor beide examens inschrijven en betaalt voor elk examen telkens 38 euro. Na tijdige betaling ontvangt de kandidaat voor beide examens apart een uitnodigingsbrief.

Meenemen op het examen:

 • Vergeet zeker niet de uitnodigingen voor de examens (met het uniek examennummer) samen met uw ID kaart mee te brengen naar het examen.

Resultaat

 • Na afloop van het examen zal u dezelfde dag nog per mail uw resultaten ontvangen. Indien u niet geslaagd bent, zal u de hele procedure voor het theoretisch examen (inschrijving, betaling, examen afleggen) opnieuw moeten doorlopen.

Link inschrijving examen

 

Op alle locaties zitten we al vol tot januari. U dient zelf in te loggen met uw ID en een examenplaats te reserveren begin volgend jaar. Wij kunnen helaas geen manuele inschrijvingen of aanpassingen doen en kunnen u hiermee dus niet telefonisch of per mail verder helpen

 

Klik hier om u in te schrijven. (externe link)

 

Info over het theoretisch examen

Het theoretisch examen bestaat uit een meerkeuzeproef (30 vragen) op computer.

Het examen van beperkt stuurbrevet bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglementen (12 vragen)
 • Navigatie (10 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (8 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.

De details van de leerstof vindt u in de bijlagen onderaan de pagina.

 

Het examen ‘aanvulling tot algemeen stuurbrevet’ bestaat uit volgende examenonderdelen:

 • Reglementen (10 vragen)
 • Navigatie (10 vragen)
 • Veiligheid en manoeuvres (10 vragen).

Om te slagen moet u minimaal 50% behalen per examenonderdeel en 60% in totaal.

De details van de leerstof vindt u in de bijlagen onderaan de pagina.

 

EXAMENDAGEN theoretisch examen:

Berchem (Posthoflei 5, 2600 Antwerpen, Berchem) :

 • van 1 april tot 30 september: dinsdag en donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Brussel (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel):

 • donderdag, 09.00-12.00 u en 13.00 - 16.00 u.

Oostende (Natiënkaai 5, 8400 Oostende):

 • van 1 april tot 30 september: dinsdag en woensdag, donderdag (tijdelijk) 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.

Namen (Rue des Bourgeois 7 – Bloc A, 5000 Namur) - NIEUW:

 • maandag, 10.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u.
 

De praktijktest

 • Tot eind 2020 gelden volgende voorwaarden:
  • ofwel vaart u mee met iemand die een stuurbrevet heeft:
   • minimaal twaalf uren ervaring worden genoteerd in uw dienstboekje;
   • dienstboekje wordt bezorgd  aan de federatie;
   • federatie zorgt voor de aanvraag van uw brevet bij de FOD.
  • ofwel volgt u een praktische cursus in een vaarschool. Dan volstaan zes uur praktijkervaring.
 • Vanaf 1 januari 2021 is er een praktijktest verplicht:
  • De minister bepaalt welke praktische kennis en vaardigheid voor de verschillende vaarbevoegdheidsbewijzen en het radarbrevet nodig geacht zijn.
  • De administratie bepaalt welke onderdelen en op welke wijze deze tijdens het praktisch examen moeten getest worden.
  • Afgenomen door een persoon met voldoende ervaring die zelf het brevet heeft.
  • Verdere informatie volgt.
 

Gelijkwaardigheid van andere certificaten

Er bestaat een Commissie voor de pleziervaart die de gelijkwaardigheid van andere certificaten met het stuurbrevet voor de pleziervaart onderzoekt.
 
De houder van één van deze vijf certificaten mag op de Belgische scheepvaartwegen varen zonder in bezit te zijn van een stuurbrevet:
 • Yachtnavigator (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Yachtman (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs A (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Rijnschipperspatent (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs B (gelijkwaardig aan een beperkt stuurbrevet)
 
 

Contact

Secretariaat stuurbrevetten pleziervaart
Natiënkaai 5
8400 Oostende
 
Het secretariaat is telefonisch bereikbaar op maandag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9u tot 12u.