Beperkt en algemeen stuurbrevet

Procedure tot eind 2019

Vereisten

Voor het bekomen van het beperkt of algemeen stuurbrevet zijn er vier vereisten:
 • minimumleeftijd bij aanvraag is 17 jaar. Brevet verkrijgt men pas op 18 jaar.
 • medisch geschikt zijn. Een dokter naar keuze onderzoekt de algemene conditie en test het zicht en gehoor;
 • slagen voor het theoretisch examen. Volgen van een cursus is niet verplicht. Onderaan deze webpagina  vindt u het examenprogramma
 • praktijkervaring hebben:
  • ofwel vaart u mee met iemand die een stuurbrevet heeft:
   • minimaal twaalf uren ervaring worden genoteerd in uw dienstboekje;
   • dienstboekje wordt bezorgd  aan de federatie;
   • federatie zorgt voor de aanvraag van uw brevet bij de FOD.
  • ofwel volgt u een praktische cursus in een vaarschool. Dan volstaan zes uur praktijkervaring.
 

Aanvraag

 • Inschrijven voor het examen stuurbrevet gebeurt aan de hand van het inschrijvingsformulier onderaan.
 • U stuurt het formulier naar één van de erkende federaties die instaan voor het beheer van uw dossier.
 • Zij helpen u bij de gehele procedure en geven alle nuttige informatie
 • Overzicht van de erkende federaties vindt u ook hier onderaan.
 
Het theoretisch examen = een meerkeuzeproef op computer
 • Inschrijving: Online inschrijving met uw ID-kaart voor deelname aan computerproef. Dit kan pas nadat u bij een federatie bent ingeschreven.
 • OPGELET: ER ZIJN TWEE OPTIES MOGELIJK!!!:
1. U wenst alleen een beperkt stuurbrevet te bekomen en schrijft zich alleen voor de module beperkt stuurbrevet in. U maakt online de keuze “beperkt stuurbrevet” en plant de datum van de test in.
2. U wenst een algemeen stuurbrevet te bekomen. Daarvoor moet u naast het slagen voor de test voor het beperkt stuurbrevet ook slagen voor een test voor het “aanvullend gedeelte”.
 
Dan maakt u online de keuze “aanvulling voor algemeen stuurbrevet”  en plant u de datum van de test in.
 
Personen die dat wensen kunnen zich gelijktijdig voor de beide testen inschrijven. Als u correct bent ingeschreven ontvangt u een uitnodiging tot deelname aan de test(en), die moet worden voorgelegd om tot het examen te worden toegelaten.
 

EXAMENDAGEN :

 

Opgelet: er zijn dit jaar geen vrije examenplaatsen meer beschikbaar.

 
Berchem :
 • van 1 april tot 30 september: dinsdag en donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
 • van 1 oktober tot 31 maart : enkel donderdag, 09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
Brussel :
 • donderdagnamiddag, 13.00 - 16.00 u.
Oostende :
 • van 1 april tot 30 september: dinsdag en woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
 • van 1 oktober tot 31 maart: enkel woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.

Nieuw stuurbrevet of duplicaat aanvragen

 • Gebeurt bij verlies ,diefstal, beschadigd of onleesbaar brevet
 • Of wanneer de gegevens op het stuurbrevet niet meer juist zijn (bijvoorbeeld wijziging adres)
 • Daarvoor maakt u gebruik van het formulier onderaan de pagina.

Gelijkwaardigheid van andere certificaten

Er bestaat een Commissie voor de pleziervaart die de gelijkwaardigheid van andere certificaten met het stuurbrevet voor de pleziervaart onderzoekt.
 
De houder van één van deze vijf certificaten mag op de Belgische scheepvaartwegen varen zonder in bezit te zijn van een stuurbrevet:
 • Yachtnavigator (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Yachtman (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs A (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Rijnschipperspatent (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs B (gelijkwaardig aan een beperkt stuurbrevet)
Daarenboven kan de houder van een vaarbewijs (A of B) of een Rijnschipperspatent een schriftelijke aanvraag (met daarbij een kopie van de identiteitskaart en certificaat) richten tot de evaluatiecommissie om een stuurbrevet te bekomen.
 
Ook worden een aantal  buitenlandse certificaten voor de pleziervaart in België erkend in die zin dat de houder van één die certificaten op de Belgische binnenwateren mag varen zonder in bezit te zijn van een Belgisch stuurbrevet. Het bezit van een buitenlands certificaat geeft geen recht tot het bekomen een Belgisch stuurbrevet. De volledige lijst van deze brevetten kunt u hieronder downloaden.
 

Contact

Secretariaat stuurbrevetten pleziervaart
Natiënkaai 5
8400 Oostende
 
Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9u tot 12u.
 

Vanaf 1 januari 2020

 

Vereisten

De vaarbevoegdheidsbewijzen worden afgegeven door de administratie, als aan volgende voorwaarden is voldaan:
 • minimumleeftijd 16 jaar;
 • medisch geschikt;
 • geslaagd in theoretisch gedeelte;
 • geslaagd in de praktijktest.
 

Aanvraag

 • Inschrijven voor het examen stuurbrevet gebeurt aan de hand van het inschrijvingsformulier onderaan.
 • U stuurt het formulier naar één erkende federaties die instaan voor het beheer van uw dossier.
 • Zij helpen u bij de gehele procedure en geven alle nuttige informatie
 • Overzicht van de erkende federaties vindt u ook hier onderaan.
 
Het theoretisch examen = een meerkeuzeproef op computer
 • Inschrijving: Online inschrijving met uw ID-kaart voor deelname aan computerproef. Dit kan pas nadat u bij een federatie bent ingeschreven.
 • Per deelname aan een theoretisch examen dient 37,5 EUR betaald te worden.
 
De praktijktest
 • Tot eind 2020 gelden volgende voorwaarden:
  • ofwel vaart u mee met iemand die een stuurbrevet heeft:
   • minimaal twaalf uren ervaring worden genoteerd in uw dienstboekje;
   • dienstboekje wordt bezorgd  aan de federatie;
   • federatie zorgt voor de aanvraag van uw brevet bij de FOD.
  • ofwel volgt u een praktische cursus in een vaarschool. Dan volstaan zes uur praktijkervaring.
 • Vanaf 1 januari 2021 is er een praktijktest verplicht:
  • De minister bepaalt welke praktische kennis en vaardigheid voor de verschillende vaarbevoegdheidsbewijzen en het radarbrevet nodig geacht zijn.
  • De administratie bepaalt welke onderdelen en op welke wijze deze tijdens het praktisch examen moeten getest worden.
  • Afgenomen door een persoon met voldoende ervaring die zelf het brevet heeft.
  • Verdere informatie volgt.
 
EXAMENDAGEN theoretisch examen:
Berchem :
 • van 1 april tot 30 september: dinsdag en donderdag,   09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
 • van 1 oktober tot 31 maart : enkel donderdag, 09.00 - 12.00 u en 13.00 - 16.00 u.
Brussel :
 • donderdagnamiddag, 13.00 - 16.00 u.

Oostende :

 • van 1 april tot 30 september: dinsdag en woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
 • van 1 oktober tot 31 maart: enkel woensdag, 09.00 - 12.00 u en 13.30 - 15.30 u.
 

Gelijkwaardigheid van andere certificaten

Er bestaat een Commissie voor de pleziervaart die de gelijkwaardigheid van andere certificaten met het stuurbrevet voor de pleziervaart onderzoekt.
 
De houder van één van deze vijf certificaten mag op de Belgische scheepvaartwegen varen zonder in bezit te zijn van een stuurbrevet:
 • Yachtnavigator (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Yachtman (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs A (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Rijnschipperspatent (gelijkwaardig aan een algemeen stuurbrevet)
 • Vaarbewijs B (gelijkwaardig aan een beperkt stuurbrevet)
 
 

Contact

Secretariaat stuurbrevetten pleziervaart
Natiënkaai 5
8400 Oostende
 
Dit telefoonnummer is bereikbaar op maandag-, donderdag- en vrijdagvoormiddag, telkens van 9u tot 12u.