Woonboten

De definitie van "woonboot" bestaat niet in de federale reglementering. Hiermee wordt meestal een vaartuig bedoeld dat hoofdzakelijk voor bewoning wordt gebruikt. Het kan een voormalig omgebouwd vrachtschip zijn.

Zolang het vaartuig permanent aangemeerd blijft, is het een "drijvende inrichting" (drijvend bouwsel dat vanwege zijn bestemming in de regel niet wordt verplaatst) en is er vanuit de federale overheid geen certificaatplicht. De beheerder van de waterweg (gewest) kan echter regels opleggen en een "ligvergunning" afgeven.

Als de woonboot ook aan pleziervaart doet, is het een "pleziervaartuig" dat over de vereiste certificaten moet beschikken afhankelijk van lengte (of waterverplaatsing) en vaargebied:

  • immatriculatie;
  • vlaggenbrief;
  • verklaring van overeenstemming (CE) (vanaf 2,5 m tot maximaal 24 m, tenzij uitgezonderd);
  • waterwegenvignet voor Vlaanderen (vanaf 6 m);
  • meetbrief binnenvaart (vanaf 20 m);
  • communautair binnenvaartcertificaat (vanaf 20 m) ;