Wat heb ik nodig om te mogen varen?

Het antwoord hierop is afhankelijk van het vaargebied, maar eveneens van het type en de karakteristieken van het vaartuig en van bijzondere omstandigheden.

De tabel hieronder geeft een overzicht van documenten, certificaten, enz. die van toepassing zijn op de pleziervaart. Meer uitleg vindt u verder op de website.

  Vaargebied

Territoriale zee


Havens van de kust

Vlaams Gewest

Brussels

Hoofdstedelijk

Gewest

Waals

Gewest

Beneden-Zeeschelde


Haven van Gent


Gent-Terneuzen


Zeebrugge-Brugge


Oostende-Brugge

Overige
Bestuurder
Stuurbrevet lengte > of = 15m OF snelheid > 20km/u niet verplicht ja ja ja ja
Yachtman / Yachtnavigator pleziervaart op zee niet verplicht in plaats van het stuurbrevet
ICC   niet verplicht in plaats van het stuurbrevet
STCW passagiersvaart ja nee nee nee nee
Certificaat  radiotelefonist marifoon ja ja ja ja ja
Vaartuig
Immatriculatie Klein vaartuig (romplengte < 20 m), uitgezonderd: wedstrijdvaartuig, kano en kajak, gondel en waterfiets, zeilplank, surfplank, opblaasbare boot niet geschikt voor motor, vlot, romplengte < 2,5 m tenzij waterscooter nee ja ja ja ja
Snelheidsnummer Snelheid > 20km/u nee ja ja ja ja
Meetbrief binnenvaart Lengte > of = 20m nee ja ja ja ja
Communautair  certificaat Lengte > of = 20m nee ja ja ja ja
Vlaggenbrief 2,5m < of = lengte < of = 24m, uitgezonderd hengelen op zee met betalende passagiers (1) ja ja nee nee nee
Certificaat van deugdelijkheid Commerciële vlaggenbrief ja ja nee nee nee
Verklaring van overeenstemming Pleziervaartuig 2,5m < of = lengte < of = 24m (1) en in de handel na 16.06.1998 ja ja ja ja ja
Waterscooter: lengte < 4m en in de handel na 01.01.2006
Belasting inverkeerstelling Lengte > 7,5m ja ja nee nee nee
Vergunning radio-elektrische apparatuur Marifoon ja ja ja ja ja
Waterwegenvignet Lengte > 6m of snelheid > 20km/u nee ja (2) ja (3) nee nee
Permis de circulation   nee nee nee nee ja


(1) Vaartuigen langer dan 24 m, deze die hengelen op zee met betalende passagiers en deze die meer dan 12 betalende passagiers vervoeren, worden niet beschouwd als pleziervaartuigen en dienen in bezit te zijn van een zeebrief. Meer inlichtingen te bekomen bij de Scheepvaartcontrole, Natiënkaai 5, 8400 Oostende. tel.: +32 (0)59 56 14 85, mail: Ship.BelFlag@mobilit.fgov.be.

(2) Behalve Beneden-Zeeschelde.

(3) Behalve Grensleie, Schelde-Rijnverbinding en gemeenschappelijke Maas.