Vergunningen

Procedure

Elke wedstrijd en groepsactiviteit moet een voorafgaandelijke vergunning krijgen. Deze vergunning moet je 3 weken op voorhand aanvragen. Mail naar: brandingsport@mobilit.fgov.be.

 

Toelichting

Sinds juli 2016 staat de FOD Mobiliteit en Vervoer in voor het afleveren van vergunningen voor wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee (Koninklijk besluit van 22 juni 2016 betreffende brandingsporten, samen met het gewijzigde Koninklijk besluit van 4 augustus 1981 houdende politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van het de Belgische kust).


Na een periode van anderhalf jaar, heeft de FOD Mobiliteit en Vervoer het vergunningsbeleid geëvalueerd en heeft na raadpleging van haar partners (waaronder MRCC, SPN, FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu) besloten bij te sturen met het oog op coherentie, duidelijkheid en veiligheid.


Op 20/03/2018 stuurde de FOD Mobiliteit en Vervoer een mededeling rond naar de organisatoren van wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee met daarin een aantal maatregelen die de veiligheid tijdens wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee moeten verhogen.


Tijdens overleg met de pleziervaartsector bleek dat bepaalde maatregelen verdere toelichting en aanpassing vroegen. Dit heeft geresulteerd in onderstaande ‘omzendbrief pleziervaart 2018/01’.


De omzendbrief vervangt de rubriek ‘extra maatregelen’ zoals vermeld in de ‘mededeling aan de organisatoren van wedstrijden, groeps- en ontspanningsactiviteiten op zee’ van 20/03/2018.


 Omzendbrief Pleziervaart 2018/01 (PDF, 254.5 KB)