Varen in het buitenland

Voor u zich naar het buitenland begeeft, met uw eigen vaartuig of met de bedoeling om daar ter plaatse een pleziervaartuig te huren, is het aangewezen vooraf na te gaan of er één of ander document nodig is, en of de Belgische documenten (immatriculatieplaat, snelheidsnummer, stuurbrevet voor de pleziervaart) in dat land als gelijkwaardig worden aanzien. U kunt hiervoor contact opnemen met het bureau voor toerisme, de ambassade of het consulaat van het betrokken land hier in België of de betrokken dienst in het land:

  • Duitsland: Bundesministerium für Verkher, Postfach 20 01 00, D-53170 Bonn, tel. 00 49 228 3 00 46 61
  • Frankrijk: VNF Béthune, 175 rue Ludovic Boutleux, Boîte postale 820, F-62408 Béthune Cedex, tel. 00 33 321 63 24 24
  • Luxemburg: Ministère des Transports, Service de la Navigation, Route de Machtum 36, L-6753 Grevenmacher, tel. 00 352 75 00 48 0
  • Nederland: ANWB-watersport, postbus 93200, Nl-2509 BA Den Haag

De folder 'Belgische stuurbrevetten' (zie onder) kan een handig document zijn omdat daarin in het kort de geldende reglementering en voorwaarden worden uitgelegd en dit in vijf talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels en Spaans). 

Ten slotte kunt u zich een ICC (International Certificat for operators of pleasure Craft) aanschaffen. Het is een internationaal vaarbewijs dat in de meeste Europese landen wordt erkend.

Binnenwateren

Onder voorbehoud van wijzigingen (hetgeen steeds tot de exclusieve bevoegdheid behoort van het betrokken land) zouden volgende documenten en inschrijvingen in de volgende landen als gelijkwaardig worden aanvaard:

  Immatriculatie Snelheidsnummer Stuurbrevet
Nederland V > 20km/u 15 m 20 km/u
Rivieren, kanalen en meren Alle binnenwateren
IMM SNR BS, AS, YM, YN, ICC AS, YM, YN, ICC
Luxemburg Voorwaarden zoals in land van oorsprong
IMM SNR BS, AS, ICC
Frankrijk Zoals in land van oorsprong bewoond of L >= 5 mof2,6 x M / L² >= 1
IMM SNR BS, AS
Duitsland M > 2,21 kWofL > 5,5 m   L >= 15 mofV > 20 km/u
IMM AS, ICC
Rijn tot Basel M > 2,21 kWofL > 5,5 m L 15 m 25 m L > of = 35 m
 IMM  M 3,68kW = of  Sportpatent  Klein patent Groot patent
 Nationale regels
oeverstaat
AS Commission centrale pour la navigation du Rhin Binnenvaartloket

 

L= lengte
V= snelheid
M= motorvermogen
IMM= Belgische immatriculatie
SNR= Belgisch snelheidsnummer
BS= Beperkt Stuurbrevet
AS= Algemeen stuurbrevet
YM= brevet yachtman
YN= brevet yachtnavigator
ICC= International Certificate for operators of pleasure Craft

Varen op zee

Vaartuigen die in het buitenland op zee varen, in gebieden waar een vlaggenbrief is vereist, en die een Belgische vlaggenbrief bezitten, worden beschouwd als vaartuigen waarop de Belgische wetgeving van toepassing is. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in dat geval geen stuurbrevet vereist is, aangezien dit in België niet is vereist. Let wel op, indien u, als Belg, een vaartuig huurt in een land waar een stuurbrevet is vereist, is de reglementering van het betreffende land ook op u van toepassing.