Waterwegenvignet (Vlaams Gewest)

De plezierboten (de boten geschikt voor het vervoer van personen en zonder een winstgevend doel na te streven) die gebruik maken van de waterwegen van het Vlaams gewest moeten een vaarvergunning hebben. De vaarvergunning bestaat uit een identificatiebewijs en een waterwegenvignet.

waterwegenvignet

Het vignet moet op de achtersteven aan bakboord worden gehecht. De vaartuigen met een lengte van 6 meter of kleiner, over de ganse lengte gemeten, en die niet met grote snelheid varen, zijn vrijgesteld van een vaarvergunning.

Buitenlandse plezierboten zijn aan dezelfde reglementering onderworpen.

Contact

RIS (River Information Service) Vlaanderen:
tel. 0800 30 440 (+32 78 055 440)

Ris Evergem
telefoon: +32 9 253 94 71 
e-mail: ris.evergem@vlaamsewaterweg.be

Ris Hasselt
telefoon: +32 11 27  00
e-mail: ris.hasselt@vlaamsewaterweg.be