Verklaring van overeenstemming

Changed
06/12/2023

De verklaring van CE -overeenstemming, ook EU-conformiteitsverklaring genaamd, is een verklaring van de fabrikant dat uw vaartuig, waterscooter of motor gebouwd is volgens de Europese reglementering. Die reglementering is vastgelegd in ISO -normen.

De verklaring omvat onder meer de volgende gegevens:

 • de beschrijving
 • de CIN-code (CIN staat voor Craft Identification Number. Dat is het rompidentificatienummer van het vaartuig of de waterscooter en het serienummer voor de motor)
 • de ISO -normen gebruikt tijdens de bouw

Bent u van plan een vaartuig, waterscooter of motor aan te kopen? Kijk altijd na of de (correct ingevulde) verklaring van overeenstemming bij de aankoopdocumenten zit. Vraag eventueel een kopie van dat document vooraleer te kopen. Zo vermijdt u eventuele moeilijkheden wanneer u uw vaartuig laat registreren. U moet de verklaring van overeenstemming namelijk toevoegen aan uw registratieaanvraag.

Voor sommige pleziervaartuigen hebt u geen verklaring van overeenstemming nodig, zoals voor:

 • kano’s
 • kajaks
 • wedstrijdvaartuigen

Ik koop een pleziervaartuig. Hoe een verklaring van overeenstemming aanvragen?

De manier waarop u een verklaring van overeenstemming kunt aanvragen, hangt af van de CE-keuring van het pleziervaartuig. Is het vaartuig niet CE-gekeurd, dan moet u zelf stappen ondernemen om de verklaring van overeenstemming te krijgen. Daarvoor moet u contact opnemen met een aangemelde instantie. Dat is een door een overheid aangewezen keuringsinstituut dat nagaat of het vaartuig aan de Europese richtlijnen voldoet.

Opgelet: de tussenkomst van een aangemelde instantie is duur. U informeert zich het best op voorhand alvorens een pleziervaartuig te kopen dat niet CE-gekeurd is.

Het pleziervaartuig is CE-gekeurd

Normaal krijgt u als koper bij de aankoop een verklaring van overeenstemming. Indien nodig kunt u een duplicaat aanvragen bij de fabrikant.

Het pleziervaartuig is niet CE-gekeurd

 1. U laat eerst bij een aangemelde instantie het pleziervaartuig na de bouw keuren. Er zijn een veertigtal aangemelde instanties binnen Europa waaruit u vrij kunt kiezen, bijvoorbeeld:

  Die instantie onderzoekt het vaartuig en maakt een rapport op. Na eventuele aanpassingen (zoals verbouwingen of te voorziene handleidingen) maakt ze een ‘Attest keuring na de Bouw’ op (in het Engels Post Construction Certificate).

 2. De persoon die het pleziervaartuig in de handel brengt of in bedrijf stelt in de Europese Economische Ruimte (EER), moet daarna de verklaring van overeenstemming opstellen. De EER omvat de lidstaten van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen en Liechtenstein.

Ik verkoop een pleziervaartuig. Hoe een verklaring van overeenstemming afgeven?

De verklaring van overeenstemming is een verplicht document vanaf bouwjaar 06/1998 voor een vaartuig en vanaf 2006 voor een waterscooter en een motor. Bij het ontbreken ervan moet u een duplicaat opvragen bij de fabrikant.

De verklaring van overeenstemming moet voor het vaartuig, de waterscooter of de motor (nieuw of tweedehands) opgesteld zijn in één van de officiële talen van België. Als het document in een andere taal is, moet u een vertaling bijvoegen.

Een pleziervaartuig dat niet CE-gekeurd is, moet u eerst door een aangemelde instantie laten keuren.

Het pleziervaartuig is CE-gekeurd

Als verkoper van het vaartuig, de waterscooter of de motor moet u de verklaring van overeenstemming aan de koper overhandigen. De verklaring van overeenstemming is verplicht vanaf de datum dat het pleziervaartuig in de handel gebracht werd:

 • vanaf 16 juni 1998: voor pleziervaartuigen (lengte vanaf 2,5 meter tot maximum 24 meter)
 • vanaf 1 januari 2006: voor waterscooters (lengte kleiner dan 4 meter) en voor motoren (behalve tweetaktmotoren met vonkontsteking)
 • vanaf 1 januari 2007: voor tweetaktmotoren met vonkontsteking

Het pleziervaartuig is niet CE-gekeurd

Niet-CE-gekeurde pleziervaartuigen moet u eerst in overeenstemming brengen met de Europese reglementering voor u ze in de handel brengt of in gebruik neemt. Daarvoor moet u het vaartuig bij een aangemelde instantie laten keuren. Na een onderzoek kan die instantie een verklaring van overeenstemming afgeven.

Bekijk ook het schema voor een overzicht van wie de verklaring moet afgeven.

Voor de verklaring hebt u de volgende modeldocumenten ter beschikking.

Gebouwd vanaf 18 januari 2017

Gebouwd tussen 16 juni 1998 en 17 januari 2017

Vermeldingen op het vaartuig

Een aantal gegevens uit de verklaring van overeenstemming moet u ook terugvinden op het pleziervaartuig zelf. De fabrikant is verantwoordelijk om die gegevens op het vaartuig aan te brengen. De gegevens kunnen op een enkel plaatje of meerdere plaatjes staan.

CIN-code

De CIN-code moet onuitwisbaar op het vaartuig staan. Bij vaartuigen gebouwd in België begint de code met BE-XXX. XXX is de code die de fabrikant kreeg van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Constructiegegevens

De fabrikant moet op ieder vaartuig een permanent plaatje aanbrengen met de volgende gegevens:

 • de naam van de fabrikant
 • de CE-markering (gevolgd door het identificatienummer indien van toepassing)
 • de categorie bootontwerp
 • de maximale belasting
 • het toegelaten aantal personen

Faqs

 • Wat met een verklaring van overeenstemming voor een gedeeltelijk gebouwd pleziervaartuig?

  Een gedeeltelijk gebouwd pleziervaartuig is een vaartuig dat uit een naakte romp (casco) of een romp met een of meerdere componenten bestaat. Gedeeltelijk gebouwde pleziervaartuigen voldoen niet aan de veiligheidseisen rond het ontwerp en de constructie (richtlijn 2003/44/CE).

  Voor de verklaring van overeenstemming gaat u als volgt te werk:

  1. Vraag aan de fabrikant van het gedeeltelijk gebouwde vaartuig een ‘Verklaring van de fabrikant bijlage III a’. Daarin verklaart hij:

   • dat het gedeeltelijk gebouwde vaartuig bestemd is om door anderen te worden afgewerkt en
   • dat het vaartuig voldoet aan de eisen die voor dit constructiestadium gelden
  2. Na afwerking moet een aangemelde instantie het vaartuig keuren. Die instantie levert dan een ‘Attest keuring na de Bouw’ (in het Engels Post Construction Certificate) af.
  3. Als bouwer/eigenaar maakt u daarna de verklaring van overeenstemming op.

  Opgelet: het afwerken van een gedeeltelijk gebouwd pleziervaartuig is geen zelfbouw.

   

 • Wat met een verklaring van overeenstemming voor een volledig zelfgebouwd pleziervaartuig?

  Een zelfgebouwd pleziervaartuig is een vaartuig dat u van A tot Z zelf bouwt én dat bestemd is voor eigen gebruik. Denk bijvoorbeeld aan een pleziervaartuig dat u in de tuin of garage met op de markt aangekochte losse materialen bouwt.

  Voor zelfbouw hebt u geen verklaring van overeenstemming nodig als u als eigenaar/bouwer het vaartuig voor een periode van vijf jaar (na ingebruikstelling) niet in de handel brengt. U moet het vaartuig wel nog altijd laten registreren.

  Opgelet:

 • Wat met een verklaring van overeenstemming voor ex-professionele vaartuigen?

  Ex-professionele vaartuigen zijn alle vaartuigen die niet gebouwd werden als pleziervaartuig. Denk bijvoorbeeld aan vissersboten, patrouilleboten of werkboten. Dergelijke vaartuigen voldoen vaak niet aan de eisen voor pleziervaartuigen.

  Om een verklaring van overeenstemming voor die vaartuigen te krijgen, moet u contact opnemen met een aangemelde instantie zoals IMCI of bureau Veritas om het te laten keuren. Die instantie levert dan een ‘Attest keuring na de Bouw’ (in het Engels Post construction Certificate) af.

  De persoon die het vaartuig in de handel brengt en/of in bedrijf stelt, moet daarna de verklaring van overeenstemming opmaken.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart

E-mail : yachting@mobilit.fgov.be
Telefonisch :

 • +32 (0)2 277 45 02
 • +32 (0)2 277 45 03
 • +32 (0)2 277 35 54

Maandag, woensdag en donderdag tussen 9 en 11.30 uur