Snelheidsnummer

De toegelaten snelheden voor de pleziervaart op de verschillende waterwegen worden bepaald door de beheerders van de waterwegen.

Vaartuigen die meer dan 20 km/h varen, moeten een snelheidsnummer aanbrengen. Als snelheidsnummer geldt het nummer van de immatriculatie (de letter B gevolgd door het nummer met tekens van 0,20 m hoog). Bij pleziervaartuigen waar tengevolge van de constructie niet kan worden voldaan aan deze afmeting, mag de hoogte van de tekens worden beperkt tot ten minste 0,10 m.

Buitenlandse plezierboten moeten hun nationale vlag voeren of de letter of lettercombinatie dragen van hun land zoals bepaald in aanhangsel 1 van het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart op de Binnenwateren (APSB).