Registratie

Changed
13/05/2024
 • Een pleziervaartuig dat u op de Belgische binnenwateren of Belgische zee wilt gebruiken, moet u laten registreren. U krijgt als bewijs daarvan een registratiebrief. De registratiebrief is vijf jaar geldig op voorwaarde dat er geen wijzigingen voor uw vaartuig zijn.

  • Zijn er geen wijzigingen, dan kunt u de registratiebrief na die vijf jaar laten verlengen.
  • Zijn er wel wijzigingen, dan moet u op het moment van de wijziging een nieuwe registratie aanvragen. Een verlenging van de bestaande registratiebrief is in dat geval niet mogelijk.

  Bij een verkoop in het buitenland of een registratie van uw vaartuig in een ander land moet u de registratie in België laten schrappen. Dat is ook het geval wanneer u uw vaartuig uit de vaart neemt of laat slopen.

  Naast een Belgische registratiebrief is op Belgische wateren ook een buitenlandse registratiebrief mogelijk. Die laatste moet wel wettelijk het recht geven om de buitenlandse vlag te voeren.

  Welke pleziervaartuigen?

  Te registreren pleziervaartuigen

  Pleziervaartuigen met een romplengte vanaf 2,5 meter waarvan de eigenaar een band met België heeft, kunt u in België laten registreren. Een uitzondering daarop zijn waterscooters: daarvoor geldt geen minimumromplengte van 2,5 meter.

  Er is sprake van een band met België als:

  • het pleziervaartuig voor meer dan 50 procent in eigendom is van Belgen of personen die officieel in België wonen of
  • het pleziervaartuig voor minstens 50 procent in eigendom is van een rechtspersoon ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of
  • een combinatie van bovenstaande situaties

  Goed om te weten

  • Hebt u een pleziervaartuig met een uniebinnenvaartcertificaat en vaart u alleen in de binnenwateren en de havens, dan geldt dat uniebinnenvaartcertificaat als uw registratiebrief.
  • Als handelaar in de pleziervaart kunt u onder voorwaarden een toelating aanvragen om niet-geregistreerde pleziervaartuigen tijdelijk te gebruiken. Daarmee kunt u een handelaarsplaat voor tijdelijk gebruik maken.
  • De vlaggenbrief blijft geldig tot het einde van zijn geldigheidsduur wanneer u geen immatriculatiedocument of -plaat heeft. Als u een brief krijgt van onze dienst dat u uw immatriculatieplaat moet overzetten naar een registratiebrief, dan vervalt ook uw vlaggenbrief automatisch. U moet dan kiezen tussen zee en binnenwateren of binnenwateren naar gelang waar u wenst te varen.
  • Voor vragen betreffende de betaalde BTW en invoerrechten, verwijzen we u door naar FOD Financiën. Voor verdere vragen kan u ook altijd info.douane@minfin.fed.be contacteren. Enkel de door ons opgestelde voorwaarden, die u kan terugvinden op deze pagina, zijn van toepassing om een registratiebrief te verkrijgen.

  Vrijgestelde pleziervaartuigen

  De volgende vaartuigen zijn vrijgesteld van registratie als pleziervaartuig:

  • vaartuigen gebruikt of bestemd voor het vervoer van meer dan twaalf passagiers (deze gebruiken een andere procedure van inschrijving)
  • vaartuigen voor brandingsporten, zoals kites, windsurftuigen en surfplanken (opgelet: voor waterscooters is de registratie wel verplicht)
  • vaartuigen voor strandvermaak zoals luchtmatrassen en opblaasbare rubberbootjes die niet geschikt zijn voor een motor
  • kano’s, kajaks, gondels en waterfietsen
  • overheidsvaartuigen
  Moet ik mijn aanvraag zelf indienen?
  • U kan altijd hulp inschakelen voor uw registratieaanvraag: een contactpersoon, pleziervaartorganisatie, kennis kan altijd optreden als contactpersoon binnen de aanvraagapplicatie.
  • Wij dienen de aanvraag niet voor u in, maar bij eventuele problemen kan u steeds mailen naar: registration.yachting@mobilit.fgov.be

  Hoe de registratie aanvragen?

  U vraagt de registratie online aan.  Zorg ervoor dat u een recente versie van Adobe Reader en van uw browser hebt (bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge). Dat is nodig om het aanvraagformulier te kunnen openen.

  Let op, de doorlooptijd voor een registratiebrief bedraagt tijdens drukke periodes 4 à 6 weken.

  Er zijn 4 registraties mogelijk:

  • registratiebrief voor pleziervaartuigen voor privaat gebruik
  • registratiebrief voor pleziervaartuigen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik
  • registratiebrief voor kleinzeilerijvaartuigen voor privaat gebruik
  • registratiebrief voor kleinzeilerijvaartuigen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik

  Opgelet: voor grote pleziervaartuigen waarmee u alleen op binnenwateren vaart, moet u een uniebinnencertificaat aanvragen in plaats van een registratiebrief, namelijk voor vaartuigen:

  • met een romplengte van 20 meter of meer en/of
  • een volume (lengte x breedte x maximale diepgang) van meer dan 100 m³

  Kleinzeilerij:  zeilvaartuig, romplengte max 6,5m, zonder motor, zonder kajuit.

  1. Open de toepassing.

   Meld u aan.

   Belgische identiteitskaart (eID) of Itsme

   U kunt u aanmelden met een digitale kaartlezer en de pincode van uw eID of met Itsme.
   Kies 'eID' voor beide opties.

   Zonder Belgische identiteitskaart of Belg wonend in het buitenland

   Registreer uw gegevens en meld u aan met uw e-mailadres en wachtwoord.

  2. Kies ‘Blanco aanvraag’ of ‘Aanvraag via bestaande vlaggenbrief of bestaande registratiebrief’.

   Blanco aanvraag

   • verplicht voor een eerste registratie
   • optioneel voor een nieuwe registratie na een wijziging

   Aanvraag via bestaande vlaggenbrief of bestaande registratiebrief

   Optioneel om bij een nieuwe registratie gedeeltelijk de gegevens van een vroegere registratie over te nemen. Dat kan alleen als de vorige vlaggenbrief / registratiebrief nog niet geschrapt is.

  3. Doorloop de verschillende stappen.

   Opgelet: de thuishaven van het pleziervaartuig moet de officiële naam van een Belgische stad of gemeente zijn.

  4. Voeg de nodige documenten toe.

   De toe te voegen documenten hangen af van:

   Opgelet: als een document niet in het Nederlands, Frans of Duits opgemaakt is, moet u ook een vertaling toevoegen.

  5. Kies een betaalmethode.

   U kunt online betalen.

   Opgelet:

   • We kunnen uw aanvraag pas behandelen na ontvangst van het bedrag.
   • Er is geen terugbetaling mogelijk bij een weigering van de aanvraag of als u de aanvraag annuleert.
  6. Verstuur uw aanvraag.

   Als uw aanvraag aanvaard wordt, krijgt u uw registratiebrief met de post opgestuurd.

 • Goed om te weten: u kunt in de toepassing de voortgang van uw aanvraag nagaan via de rubriek ‘Uw aanvraag opvolgen’.

  Kostprijs en betalingswijze

  Type

  Tarief in euro (geïndexeerde bedragen voor 2021)

  Registratie pleziervaartuig (privaat gebruik of bedrijfs- of beroepsmatig gebruik)

  59

  Overgang van vlaggenbrief of immatriculatie naar registratiebrief

  59

  Kleinzeilerij (privaat gebruik of bedrijfs- of beroepsmatig gebruik)

  35

  Verlenging registratiebrief (geen wijzigingen)

  Gratis

  Schrapping

  Gratis

  U hebt de volgende opties om te betalen:

  • met Bancontact, Mister Cash, Maestro, Visa of Mastercard via de online-toepassing

  Opgelet:

  • Eventuele bankkosten moet u zelf ten laste nemen.
  • We onderzoeken uw registratieaanvraag na betaling van het bedrag. Het is niet mogelijk een terugbetaling te krijgen als we uw aanvraag moeten weigeren of wanneer u uw aanvraag annuleert.

Faqs

 • Hoe kan ik me aanmelden in de registratietoepassing?

  Belgische identiteitskaart (eID)

  U kunt u aanmelden met een digitale kaartlezer en de pincode van uw eID.

  Geen Belgische identiteitskaart

  Hebt u geen Belgische eID of wilt u uw eID niet gebruiken? Dan kunt u uw gegevens registreren en u aanmelden met een e-mailadres en wachtwoord.

  1. Vink ‘gebruikersnaam/wachtwoord’ aan.
  2. Klik op ‘Registreren’.
  3. Vul uw gegevens in en klik op ‘Registreren’.
  4. U krijgt een e-mail met een link. Bevestig uw aanmelding via de link.
  5. Ga opnieuw naar de startpagina van de toepassing.
  6. Klik opnieuw op ‘gebruikersnaam/wachtwoord’.
  7. Vul bij ‘gebruikersnaam’ uw e-mailadres in en bij ‘wachtwoord’ uw wachtwoord.
  8. Klik op ‘Aanmelden’ om de aanvraag te starten.
 • Welke documenten moet ik aan mijn registratieaanvraag voor pleziervaartuigen toevoegen?

  Opgelet:

  1. Eigendomsbewijs

  Het eigendomsbewijs van het pleziervaartuig kan een factuur, verkoopcontract of notarisakte zijn.

  Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen:

  • de voornaam en de naam van de verkopers en kopers
  • het volledige adres van de verkopers en kopers
  • de datum
  • de prijs
  • de beschrijving van het vaartuig
  • de handtekening van alle verkopers en kopers

  2. Nationaliteitsbewijs (alleen voor niet-Belgische eigenaars)

  De niet-Belgische eigenaar is een natuurlijke persoon

  Een nationaliteitsbewijs (met geboorteplaats en -datum) of een kopie van de identiteitskaart of het paspoort.

  De niet-Belgische eigenaar is een rechtspersoon

  Een bijgewerkte kopie van de statuten.

  3. Volmachtformulier (als er meerdere eigenaars zijn of indien de aanvraag door een andere persoon dan de eigenaar(s) wordt ingediend).

  Een door alle eigenaars ondertekend volmachtformulier (u vindt een volmachtformulier in de aanvraagmodule). Gebruikt u een volmachtformulier, dan moet u daarin een contactpersoon opgeven. Die contactpersoon moet dan de aanvraag indienen.

  4. Conformiteitsverklaring

  Pleziervaartuig in de handel gebracht of in bedrijf gesteld vanaf 16 juni 1998

  De verklaring van overeenstemming CE.

  Opgelet: voeg het volledige document toe (ook de opgelegde normen/ISO).

  Pleziervaartuig in de handel gebracht of in bedrijf gesteld voor 16 juni 1998

  Het bewijs dat het vaartuig ingeschreven was of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de Europese Economische Ruimte vóór 16 juni 1998. Niet van toepassing voor Europese vaartuigen.

  Waterscooter of viertaktmotor in de handel gebracht of in bedrijf gesteld vanaf 1 januari 2006

  De verklaring van overeenstemming CE.

  Waterscooter of viertaktmotor in de handel gebracht of in bedrijf gesteld voor 1 januari 2006

  Het bewijs dat de waterscooter of viertaktmotor in de handel gebracht werd of in bedrijf gesteld werd in de Europese Economische Ruimte vóór 1 januari 2006. Niet van toepassing voor Europese motoren of waterscooters.

  Tweetaktmotor in de handel gebracht of in bedrijf gesteld vanaf 1 januari 2007

  De verklaring van overeenstemming CE.

  Tweetaktmotor in de handel gebracht of in bedrijf gesteld voor 1 januari 2007

  Het bewijs dat de tweetaktmotor in de handel gebracht werd of in bedrijf gesteld werd in de Europese Economische Ruimte vóór 1 januari 2007. Niet van toepassing voor Europese motoren.

  5. Attest van schrapping indien het vaartuig in een ander land werd geregistreerd

  6. Kleurenfoto’s

  1. een kleurenfoto van het zijaanzicht van uw vaartuig
  2. een kleurenfoto van het rompidentificatienummer van uw vaartuig (ook CIN-code van Craft Identification Number of HIN-nummer van Hull Identification Number genoemd) (verplichting voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998). We vragen echter om, ook bij vaartuigen met bouwjaar voor 1998, grondig na te kijken of er niet alsnog een plaat met rompnummer aangebracht werd. Gelieve ook daarvan een foto toe te voegen aan het dossier.
  3. een kleurenfoto van de CE-markering van uw vaartuig (voor vaartuigen vanaf 16 juni 1998)
 • Welke documenten moet ik aan mijn registratieaanvraag voor kleinzeilerijvaartuigen toevoegen?

  Opgelet:

  • Voor een document dat niet in het Nederlands, Frans of Duits opgemaakt is, moet u een vertaling toevoegen.

  1. Eigendomsbewijs

  Het eigendomsbewijs van het pleziervaartuig kan een factuur, verkoopcontract of notarisakte zijn.

  Het verkoopcontract bevat altijd de volgende elementen:

  • de voornaam en de naam van de verkopers en kopers
  • het volledige adres van de verkopers en kopers
  • de datum
  • de prijs
  • de beschrijving van het vaartuig
  • de handtekening van alle verkopers en kopers

  In plaats van een eigendomsbewijs mag u voor een kleinzeilerijvaartuig ook een verklaring op eer van eigendom toevoegen.

  2. Conformiteitsverklaring

  Pleziervaartuig in de handel gebracht of in bedrijf gesteld vanaf 16 juni 1998

  De verklaring van overeenstemming CE.

  Pleziervaartuig in de handel gebracht of in bedrijf gesteld voor 16 juni 1998

  Het bewijs dat het vaartuig ingeschreven was of in de handel gebracht werd als pleziervaartuig in de Europese Economische Ruimte vóór 16 juni 1998.

  Opgelet: voeg het volledige document toe (ook de opgelegde normen/ISO).

  In plaats van het CE-document mag u voor een kleinzeilerijvaartuig van voor januari 2020 ook een verklaring op eer van goede staat toevoegen.

  3. Kleurenfoto

  Voeg een kleurenfoto van het zijaanzicht van het pleziervaartuig toe als bewijsstuk dat het om een kleinzeilerijvaartuig gaat.

 • Wat met bestaande vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten?

  Sinds 1 september 2019 gelden er nieuwe regels voor de registratie. In plaats van twee soorten registratie (een vlaggenbrief voor de zee en een immatriculatiedocument voor binnenwateren), is er nog maar één unieke registratiebrief.

  Tijdens een overgangsperiode kunt u de huidige vlaggenbrieven en immatriculatiedocumenten nog blijven gebruiken.

  • De vlaggenbrief blijft geldig tot het einde van zijn geldigheidsduur wanneer u geen immatriculatiedocument of -plaat heeft. Als u een brief krijgt van onze dienst dat u uw immatriculatieplaat moet overzetten naar een registratiebrief, dan vervalt ook uw vlaggenbrief automatisch. U moet dan kiezen tussen zee en binnenwateren of binnenwateren naar gelang waar u wenst te varen.
  • Het immatriculatiedocument verliest stapsgewijs zijn geldigheid volgens inschrijvingsdatum.
  Uiterste datum overgang van immatriculatiedocument naar registratiebrief
  Immatriculatiedocument Overgang naar registratiebrief
  1 januari 2010 tot en met 31 december 2017 Voor 31 december 2020
  1 januari 2006 tot en met 31 december 2009 Voor 31 december 2021
  1 januari 2003 tot en met 31 december 2005 Voor 31 december 2022
  1 januari 2000 tot en met 31 december 2002 of 1 januari 2018 tot en met 31 augustus 2019 Voor 31 december 2023
  1 januari 1990 tot en met 31 december 1999 Voor 31 december 2024
  Voor 1 januari 1990 Voor 31 december 2025

  U moet voor het verstrijken van die geldigheidsperiode het immatriculatiedocument door een registratiebrief vervangen hebben.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Registratie pleziervaart

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 35 31
Iedere werkdag tussen 9u en 11u30