Register der zeeschepen - Scheepshypotheek

Pleziervaartuigen die zijn ingeschreven in het register der pleziervaartuigen en beschikken over een vlaggenbrief kunnen op aanvraag van de eigenaar worden geregistreerd bij het Belgisch Scheepsregister te Antwerpen. Ook pleziervaartuigen in aanbouw kunnen onder bepaalde voorwaarden worden geregistreerd.

Registratie van het pleziervaartuig in het register der zeeschepen biedt o.a. het voordeel dat:

  • de eigendomstitel van het pleziervaartuig kan worden ingeschreven en aldus tegenstelbaar wordt gemaakt aan derden, wat uiteraard de juridische zekerheid bevordert;
  • een scheepshypotheek kan worden ingeschreven op het vaartuig, wat maakt dat bij de banken interessantere financieringsvoorwaarden kunnen worden bedongen.

Op het Belgisch Scheepsregister kan alles gebeuren op basis van aangiften en onderhandse akten. Tussenkomst van een notaris is niet vereist – zelfs niet voor de inschrijving van de scheepshypotheek. De onderhandse akten moeten wel vooraf zijn geregistreerd op een registratiekantoor van het bestuur van het kadaster, registratie en domeinen (FOD Financiën).