Register van pleziervaartuigen als authentieke bron

Changed
01/03/2024

De FOD Mobiliteit en Vervoer registreert de pleziervaartuigen met een romplengte vanaf 2,5 meter waarvan de eigenaar een band met België heeft en wil op de Belgische binnenwateren of Belgische zee varen.

In het belang van transparantie en samenwerking met de verschillende administraties in de scheepvaartsector, wordt het Register van pleziervaartuigen erkend als de Authentieke Bron voor de gegevens van pleziervaartuigen en hun eigenaren, of zij de vaartuigen nu beroepsmatig of privé gebruiken, waardoor zij ook alle akten en neerlegging met betrekking tot deze vaartuigen kunnen registreren in het Scheepsregister.

Administraties die toegang willen tot gegevens uit het register van pleziervaartuigen kunnen contact opnemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer op het volgende adres registration.yachting@mobilit.fgov.be.
In overeenstemming met de GDRP kan de uitwisseling van persoonsgegevens natuurlijk alleen plaatsvinden in het kader van een openbare opdracht en toegelicht in een protocol voor gegevensuitwisseling.

Alle Belgische authentieke bronnen vinden jullie op de bepaalde site van FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA).