Onderscheid privaat en bedrijfs- en beroepsmatig gebruik

Changed
16/12/2022

Bij pleziervaartuigen maken we een onderscheid tussen privaat gebruik en bedrijfs- en beroepsmatig gebruik. U moet dat aangeven wanneer u uw pleziervaartuig laat registreren.

Een pleziervaartuig voor bedrijfs- en beroepsmatig gebruik moet u technisch laten schouwen. Daarvan krijgt u een certificaat van deugdelijkheid. Gebruikt u uw pleziervaartuig bedrijfs-  en beroepsmatig en is het in het buitenland geregistreerd? Ook dan moet u om in Belgische wateren te varen een Belgisch certificaat van deugdelijkheid aanvragen.

Het verschil tussen privaat gebruik of bedrijfs- en beroepsmatig gebruik heeft ook een invloed op de veiligheidsuitrusting die u aan boord moet voorzien. Bij bedrijfs- en beroepsmatig gebruik is namelijk meer uitrusting verplicht. Alle info daarover vindt u bij ‘Uitrusting voor pleziervaartuigen’.

Privaat gebruik

Een pleziervaartuig voor privaat gebruik is een vaartuig waarmee u aan pleziervaart doet:

  • met maximum twaalf passagiers aan boord en
  • dat u niet bedrijfs- en beroepsmatig gebruikt

Denk bijvoorbeeld aan een vaartocht met eigen familie of vrienden.

Bij pleziervaart gaat het in principe om vaartuigen met een romplengte vanaf 2,5 meter. Een uitzondering daarop zijn waterscooters: die moet u altijd laten registreren, ongeacht de romplengte.

Vaartuigen met meer dan twaalf passagiers aan boord vallen niet onder pleziervaart. Voor die vaartuigen geldt een andere procedure.

Bedrijfs- en beroepsmatig gebruik

Een pleziervaartuig voor bedrijfs- en beroepsmatig gebruik is een pleziervaartuig dat u gebruikt bij de uitoefening van een economische activiteit:

  • met of zonder winstoogmerk
  • door een onderneming of een natuurlijke persoon

Voorbeelden van bedrijfs- en beroepsmatig gebruik zijn:

  • verhuur
  • vervoer van maximum twaalf betalende passagiers
  • vaarlessen binnen het kader van pleziervaart
  • gebruik van pleziervaartuigen geregistreerd door een verhuurbedrijf

Bij pleziervaart gaat het in principe om vaartuigen met een romplengte vanaf 2,5 meter. Een uitzondering daarop zijn waterscooters: die moet u altijd laten registreren, ongeacht de romplengte.

Vaartuigen met meer dan twaalf passagiers aan boord, vallen niet onder pleziervaart. Voor die vaartuigen geldt een andere procedure.

Contact

Contact Fields

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Scheepvaart
Dienst Registratie pleziervaart

E-mail: registration.yachting@mobilit.fgov.be
Tel. : +32 (0)2 277 35 31
Iedere werkdag tussen 9u en 11u30