Meetbrief

Toelichting

Pleziervaartuigen die varen op de binnenwateren moeten voorzien zijn van de nodige reglementaire documenten.

Voor deze vaartuigen, kunt u terecht bij de FOD Mobiliteit en Vervoer met het oog op het bekomen van volgende documenten en nummers:

  • Communautair certificaat (met eventueel met bijkomende zone R voor het varen op de Rijn);
  • Uniek Europees Scheepsidentificatienummer (ENI);
  • Meetbrief.

 

Meetbrief

Pleziervaartuigen met een romplengte gelijk aan of groter dan 20 m moeten een meetbrief voor binnenvaartuigen aan boord hebben.

Dit document vermeldt de voornaamste kenmerken van het vaartuig (lengte, breedte, diepgang, waterverplaatsing,…), is 15 jaar geldig en nadien per 10 jaar verlengbaar.

Om een meetbrief of de verlenging van een meetbrief te bekomen, dient het vaartuig te worden gemeten door een bevoegde scheepsmeter. Na meting en controle van de nodige documenten (eigendomsbewijs, attest motorvermogen en eventueel bouwplan) wordt de meetbrief toegestuurd of aan boord verlengd.

 

Afspraken en info

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Pleziervaartcommissie

Tel 059 33 95 00 (afspraken op dinsdag- en donderdagnamiddag tussen 13u30 en 15u30)

e-mail pleziervaartcommissie@mobilit.fgov.be (afspraken)

meer info op www.mobilit.belgium.be/scheepvaart/pleziervaart