Marifoon

Motorvaartuigen op de binnenwateren met een romplengte van meer dan 7 m moeten beschikken over een marifooninstallatie.

Omdat je op grote schepen met die installatie gelijktijdig moet kunnen uitluisteren op 2 kanalen (schip-schip en nautische informatie), zal dit neerkomen op de aanschaf van 2 afzonderlijke apparaten.

Voor kleine vaartuigen (< 20 m) volstaat 1 marifoon waarmee wordt uitgeluisterd op het schip-schip-kanaal. Het kanaal kan voor korte periode worden verlaten, zijnde de tijd om op andere kanalen informatie te zenden of te ontvangen. Het blijft toch ten zeerste aangeraden om over 2 apparaten te beschikken.

 

Vaartuig Lengte (L) Marifoon verplicht Dubbele marifoon verplicht
Klein vaartuig L < 7 m neen neen
> 7 m < 20 m 01.01.2009 neen, maar aan te raden
Groot vaartuig L > of = 20 m 01.01.2007 01.01.2007

 

Het is toegelaten om portofoons (draagbare toestellen) te gebruiken voor zover een vast station niet verplicht is. De marifoons zijn altijd voorzien van ATIS en van dezelfde roepnaam. Omdat het bereik van een portofoon beperkter is dan van een vast station, raadt het BIPT wel aan om ten minste gebruik te maken van één vast station.


Iedereen die een marifoon aan boord heeft, ook al is dit niet verplicht, moet wel over de nodige vergunning voor radio-elektrische apparatuur beschikken voor het toestel en een bedieningscertificaat voor het gebruik ervan.


Alle informatie hieromtrent vindt u op de website van de dienst BIPT: : www.bipt.be