Herkenningstekens

Voor zover aan bepaalde reglementen moet worden voldaan, moeten op het vaartuig bepaalde herkenningstekens worden aangebracht. Als die tekens zelf worden aangebracht (bijvoorbeeld door schilderen), moeten ze duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn; zij moeten licht van kleur zijn op een donkere grond, of donker van kleur op een lichte grond. De breedte en de lijndikte van de tekens moeten in verhouding staan tot de opgelegde of aanbevolen hoogte.
 

Binnenwateren

Groot schip

Dit is een schip dat in lengte groter of gelijk aan 20 meter is.

 1. Naam van het vaartuig: 20 cm, aan beide zijden en achteraan.
 2. Thuishaven: 15 cm, aan beide zijden of achteraan.
 3. Land(code): 15 cm, aan beide zijden of achteraan.
 4. Uniek Europees scheepsidentificatienummer: 20 cm, aan beide zijden en achteraan
 5. Metingsmerk: 10 cm (aanbevolen hoogte), op de achtersteven.

 

Klein schip

Dit is een schip dat in lengte kleiner is dan 20 meter.

 1. Naam van het vaartuig: 10 cm, aan beide zijden.
 2. Nummer van immatriculatie (Bxxxxx):
  10 cm, in het midden van de romp of aan de voorsteven, aan weerszijden van het schip
  20 cm, als de snelheid meer dan 20km/u is

 

Maritieme wateren

Vlaggenbrief

 1. Naam vaartuig: 10 cm (aanbevolen hoogte), op het achterschip, of als dit niet mogelijk is, op beide flanken
 2. Thuishaven: 10 cm (aanbevolen hoogte), op het achterschip, of als dit niet mogelijk is, op beide flanken