Communautair certificaat

Toelichting

Pleziervaartuigen die varen op de binnenwateren moeten voorzien zijn van de nodige reglementaire documenten.

Voor deze vaartuigen, kunt u terecht bij de FOD Mobiliteit en Vervoer met het oog op het bekomen van volgende documenten en nummers:

  • Communautair certificaat (met eventueel met bijkomende zone R voor het varen op de Rijn);
  • Uniek Europees Scheepsidentificatienummer (ENI);
  • Meetbrief.

 

Communautair certificaat

Het communautair certificaat geeft aan dat een schip voldoet aan de Europese richtlijn betreffende de technische voorschriften voor binnenschepen. Deze Richtlijn geldt voor vaartuigen ≥ 20 m of waarvan het product lengte (L) x breedte (B) x max. diepgang (T) groter is dan 100m³. Het communautair certificaat wordt afgegeven na een technische schouwing van het vaartuig. De zone waarin het schip kan varen wordt op het certificaat aangegeven. Indien het schip op de Rijn mag varen wordt een bijkomende zone R op het certificaat aangegeven.

 

Voorwaarden

Het deelonderzoek in verband met het casco wordt aangetoond door een bewijs van deugdelijkheid of klassecertificaat, afgegeven door een erkende classificatiemaatschappij.

Het schip moet door de Commissie van Onderzoek voor de verdere overeenstemming met de geldende reglementering worden onderzocht. In afwachting van het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden, naar aanleiding van het onderzoek, kan de Commissie van Onderzoek een voorlopig certificaat afleveren. Wanneer het vaartuig in overeenstemming is met de technische voorschriften zal de Commissie van Onderzoek het definitief communautair certificaat afleveren.

 

Afspraken en info

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

Pleziervaartcommissie

Tel 059 33 95 00 (afspraken op dinsdag- en donderdagnamiddag tussen 13u30 en 15u30)

e-mail pleziervaartcommissie@mobilit.fgov.be (afspraken)

meer info op www.mobilit.belgium.be/scheepvaart/pleziervaart