Certificaat van deugdelijkheid

Een certificaat van deugdelijkheid is een document dat na onderzoek van het vaartuig wordt afgegeven en dat bevestigt dat het vaartuig voldoet aan de wettelijke voorschriften om op zee te varen. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Het is vereist voor het verkrijgen en behouden van een commerciële vlaggenbrief (voor pleziervaartuigen die mogen worden verhuurd of gebruikt voor het vervoer van maximum 12 passagiers, maar niet voor het vervoer van goederen of dieren).

Voor pleziervaartuigen met een geldige commerciële vlaggenbrief wordt, op aanvraag, opnieuw een certificaat van deugdelijkheid uitgereikt met als vervaldatum dezelfde als deze van de lopende commerciële vlaggenbrief, maar niet later dan de datum van de schouwing + 5 jaar en 3 maand.

In het geval de gegevens op het certificaat wijzigen, dient een nieuw certificaat te worden aangevraagd. Bij een nieuwe eigenaar kan de afgifte slechts gebeuren na een onderzoek aan boord.

De prijs is afhankelijk van de lengte (L) van het vaartuig en het soort onderzoek. Als een inspecteur zich voor een inspectie van het vaartuig naar het buitenland moet verplaatsen dan worden bijkomende tarieven aangerekend.

Aanvraag

U kunt een aanvraag voor een certificaat van deugdelijkheid indienen samen met de aanvraag voor een commerciële vlaggenbrief via deze link:

Vraag hier online uw vlaggenbrief aan.

  • Om het aanvraagformulier te kunnen openen moet u over een recente versie van Adobe Reader beschikken.
  • Om de applicatie te kunnen gebruiken raden we u aan een recente browser versie te gebruiken (Chrome, Firefox, Internet Explorer).
  • De klanten in het bezit van een Belgische identiteitskaart dienen over een elektronische kaartlezer + pincode eID te beschikken om zich te kunnen registreren.

Opgelet: Als een inspecteur zich voor een inspectie van het vaartuig naar het buitenland moet verplaatsen dan worden bijkomende tarieven aangerekend voor zijn aanwezigheid in het buitenland en zijn ook alle onkosten voor de reis naar het vaartuig in het buitenland en terug en de verblijfskosten in het buitenland ten laste van de aanvrager van de inspectie in het buitenland.

 

Contact

Scheepvaartcontrole Pleziervaart 
Natiënkaai 5 
8400 Oostende 
Tel.:  +32 (0)59 33 95 02  of  02 277 35 48 of  02 277 35 53  en  02 277 35 56
Fax: +32 (0)2 277 40 95 
Mail: yachting@mobilit.fgov.be