Belasting op de inverkeerstelling

Er wordt een belasting geheven op jachten en pleziervaartuigen langer dan 7,5 m wanneer er een vlaggenbrief is of moet worden afgegeven. Voor vaartuigen die tweedehands worden aangekocht en die daarvoor al ingeschreven waren, vermindert de belasting per jaar inschrijving van het vaartuig. Voor de betaling van deze belasting zal u gecontacteerd worden door de bevoegde dienst.

Contact

Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
Federale Overheidsdienst Financiën – Administratie van de invordering, North Galaxy A18, Koning Albert II-laan 33 bus 41, 1030 Brussel
christiane.decoster@minfin.fed.be, tel. 0257 647 09, fax. 0257 995 08


Vlaams Gewest:
Vlaamse Belastingdienst – afdeling Taxatie – Vaartstraat 16, 9300 Aalst
datastewards@fb.vlaanderen.be, tel. 1700


Waals Gewest:
Service public de Wallonie – Direction générale opérationnelle de la fiscalité – DGO7 – Département de la fiscalité des véhicules – Direction de l’établissement, 
Avenue Gouverneur Bovesse 29, 5100 Jambes 
Tel. 081 330 001, fax. 081 320 411 
fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be